Mätäjoki on Helsingissä sijaitseva Talin golfkenttien välitse Isoon Huopalahteen laskeva kaupunkipuro, joka on muun muassa uhanalaisen meritaimenen lisääntymisaluetta ja toimii myös keskeisenä ekologisena yhteytenä alueella. Laadimme rakennussuunnitelmat Mätäjoen eroosiosuojauksesta ja pohjapadon korjaamisesta.

Suunnitellut toimenpiteet vähentävät Mätäjokeen kohdistuvaa kiintoaineskuormitusta, joka olisi haitallista etenkin taimenen lisääntymiselle. Kalojen elinympäristön lisäksi työssä huomioitiin niin maisemalliset tekijät kuin golfkentän toimintakin.

Sitowisessä kehitetään jatkuvasti vastuullisuutta edistäviä ja ympäristöä säästäviä palveluita. Uomakunnostukset ovat osa tätä kokonaisuutta.

 • Tilaaja:
  Helsingin kaupunki
 • Toteutusajankohta:
  2020
 • Kuvaus:
  Kaupunkipuron uomakunnostus maisema sekä luontoarvot huomioiden
 • Sijainti:
  Helsinki

Asiakkaalle tarjottuja palveluita