Tampereen massojenhallinnan toimenpideohjelma on osa kaupungin resurssiviisaan materiaalikierron kokonaisuutta. Toimenpideohjelmassa on kuvattu konkreettisia toimenpiteitä, joilla kaivumaiden, kiviaineksen sekä purku- ja uusiomateriaalien hyödyntämisen periaatteet maanrakentamisessa jalkautetaan Tampereen kaupungin toimintaan. 

Ohjelman laadinnassa huomioitiin ympäristö, talous ja sosiaaliset näkökulmat ja sen ydintavoitteena on muun muassa säästää luonnonvaroja, vähentää infrarakentamisesta aiheutuvia päästöjä ja pienentää rakentamisen kustannuksia. Ohjelmassa huomioitiin myös jatkuvan tiedon jakamisen ja ylläpitämisen sujuvoittamisen tarpeet maa-ainesten ja uusiomateriaalien kiertotalouden edistämisessä.  

 • Tilaaja:
  Tampereen kaupunki
 • Toteutusajankohta:
  2020
 • Sijainti:
  Tampere
 • Kuvaus:
  Massojenhallinnan toimenpideohjelman laatiminen

Asiakkaalle tarjottuja palveluita