Sitowise vastasi 18,4 ha rikastushiekka-alueen ympäristöteknisistä tutkimuksista, kunnostustarpeen arvioinnista ja kunnostuksen yleis- ja rakennussuunnitelman laatimisesta.

Haverin kaivosalueella on 18,7 hehtaarin suuruinen rikastushiekan jätealue, joka sisältää rikastushiekkaa noin 1,4 miljoonaa tonnia. Suunniteltu kunnostusratkaisu sisälsi 13,4 ha rikastushiekka-alueen peittämisen huonosti vettäläpäisevillä maa-aineksilla sekä luiskista purkautuvien suotovesien ja peittämättä jäävien alueiden pintavesien keräämisen ja käsittelyn.

  • Tilaaja:
    Pirkanmaan ELY-keskus / Maaperä kuntoon -ohjelma
  • Toteutusajankohta:
    2020-2021
  • Sijainti:
    Ylöjärvi