Palkan muodostuminen Sitowisellä

Sitowisellä palkka määräytyy työn vaativuuden, henkilön pätevyyden ja kokemuksen sekä työn tulosten perusteella. Palkkojen suuruus voi siis vaihdella samoissakin tehtävissä.

Sitowisellä työskennellään yleensä kuukausipalkalla, jolloin palkka maksetaan kerran kuukaudessa. Esimerkiksi opiskelijat työskentelevät kuitenkin usein omasta toivomuksestaan tuntipalkalla, jolloin palkka maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa.

Työntekijöille annetaan palkkalaskelma jokaisen palkanmaksun yhteydessä, jotta työntekijällä on aina mahdollisuus tarkastaa palkanmaksun oikeellisuus.

Palkan lisäksi Sitowise tarjoaa monipuolisesti työsuhde-etuja.