MayorsIndicators on alueellisen kestävän kehityksen tietopalvelu, joka tekee eri kestävän kehityksen teemojen seurannasta, vertailusta ja raportoinnista yksinkertaista ja tehokasta. Palvelu yhdistää virallisten tiedontuottajien aineistoja samaan paikkaan tarjoten muun muassa kunnille, kuntayhtymille ja hyvinvointialueille vertailutietoa sekä työkaluja raportointiin ja viestintään, strategiatyöhön ja esimerkiksi opetuskäyttöön.

Maksuttomassa webinaarissamme 24. elokuuta on mahdollisuus päästä tutustumaan palveluun.

MayorsIndicators-työkalut perustuvat YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen, tuottaen tietoa eri osa-alueiden, kuten ympäristön, talouden ja hyvinvoinnin kehityksestä kunnissa. 

MayorsIndicators-palvelun tietoaineistot, työkalut sekä viitekehys tarjoavat ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden ja ratkaisut moneen eri tarpeeseen: sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys, hyvä hallintotapa, hyvinvointi, elinvoimaisuus, alueiden tilannekuvat, -analyysit ja indikaattorit.

Kuva
Sitowise halaus lapselle

Ilmoittaudu mukaan kuulemaan kestävän kehityksen tietopalvelusta!

Webinaarissa opit, miten MayorsIndicators-palvelua voidaan käyttää kestävän kehityksen seurannassa sekä tiedolla johtamisen tukena.

MayorsIndicatorsin monipuoliset mahdollisuudet löytyvät saman palvelukokonaisuuden alta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. MayorsIndicators-webinaarissa kerromme kuinka palvelua voi hyödyntää esimerkiksi

  • Kuntien ja kuntayhtymien kestävän kehityksen toimialakohtaisessa työssä
  • Kestävyys- ja vastuullisuusteemojen analyyseissä
  • Hyvinvointikertomuksen laadinnassa
  • Opetuskäytössä.

Tervetuloa mukaan!

MayorsIndicators - Kestävän kehityksen tietopalvelu
Webinaari keskiviikkona 24.8.2022 kello 9-10

Ilmoittaudu MayorsIndicators-webinaariin tästä linkistä

Brändikuva, ympäristö

Lue lisää MayorsIndicatorista

MayorsIndicators on kestävän kehityksen seurannan ja tiedolla johtamisen selainpohjainen digitaalinen ratkaisu. Selainpohjainen palvelukokonaisuus tarjoaa valmista ja monipuolista tietoa eri toimialojen tarpeisiin Agenda2030 -kestävän kehityksen viitekehyksessä.