Energiequelle Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Kyyjärven ja Karstulan kunnan Hanhinevan alueelle. Hanke sijoittuu Karstulan kunnan alueella noin 12,5 km kuntakeskuksesta luoteeseen. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Karstulan kuntaan noin 12 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen. Hankkeesta laaditaan erilliset osayleiskaavat sekä Kyyjärven kunnan että Karstulan kunnan alueille.

Aloitusvaihe

Vireilletuloilmoitus on julkaistu kunnan internetsivuilla  https://karstula.fi/ ja Viispiikkinen-paikallislehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, MRL 63 §, on ollut nähtävillä 11.4.-11.5.2022.

Hankkeessa järjestettiin 11.4.2022 yleisötilaisuus, jossa esiteltiin OAS ja YVA-ohjelma. Yleisötilaisuus järjestettiin Kyyjärvellä Kivirannassa, osoitteessa Kivirannantie 4.

Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy ELY-keskuksen internetsivuilta osoitteen https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset kautta.

Kaavan valmisteluvaihe

Hankkeen tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluvaiheen aineistoa (kaavaluonnos) laaditaan syksyllä 2022.

Yhteystiedot

Kaavaa laativa konsultti

Sitowise Oy
DI, YKS 245, Timo Huhtinen
Linnoitustie 6D
02600 ESPOO
puh. 040 542 5291
timo.huhtinen@sitowise.com

Karstulan kunta

Kunnanjohtaja, Pekka Kanervio
puh. 044 459 6602
pekka.kanervio@karstula.fi

Aluearkkitehtipalvelut (Karstula, Kyyjärvi, Kivijärvi, Kannonkoski ja Kinnula)
Kaavoitusjohtaja, Ulla-Maija Humppi
puh. 044 459 8405
ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

Kaavavalmistelija, Sari Peura
puh. 044 459 8210
sari.peura@saarijarvi.fi

Hankkeesta vastaava

Energiequelle Oy
Reea Palonen
puh. 044 235 6135
palonen@energiequelle.fi