Kyselyn avulla arvioitiin palveluiden potentiaalia osana kestäviä matkaketjuja. Kysely oli osa Jyväskylän kaupungin liikkumisen ohjauksen valtionavustushanketta. Sitowise vastasi kyselyn laadinnasta.

– Jyväskylässä on ollut jo kolme kesää eri palveluntarjoajien sähköpotkulautoja kaupunkilaisten käytettävissä ja moni on jo ennättänyt niitä kokeilla. Yhteiskäyttöautot ovat kyselyn perusteella asukkaille vielä vieraampia. Palveluita käyttäneiden kokemukset ovat pääosin positiivisia, kertoo Jyväskylän kaupungin fiksun liikkumisen koordinaattori Mira Juuma.

Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa asukkaiden näkemyksiä yhteiskäyttöauto- ja sähköpotkulautapalveluista. Lisäksi sen avulla haluttiin selvittää ja arvioida kaupungissa toimivien yhteiskäyttöauto- ja sähköpotkulautapalveluiden vaikutuksia ja potentiaalia osana kestäviä matkaketjuja.

– Kyselyllä kaupunki sai uutta tietoa siitä, millaisia vaikutuksia yhteiskäyttöautoilla ja sähköpotkulaudoilla on ihmisten liikkumisvalintoihin Jyväskylässä. Lisäksi kyselyn avulla tehtiin samalla tutuksi liikkumisen palveluita vaihtoehtoina oman auton käytölle ja heräteltiin asukkaita pohtimaan, voisivatko liikkumisen palvelut tarjota ratkaisuja heidän liikkumistarpeisiinsa, Kati Kankainen Sitowisestä sanoo.

Yhteiskäyttöauto- ja sähköpotkulautapalveluiden tarjonta Jyväskylässä on kasvanut viime vuosina. Kyselyssä kävi ilmi, että sekä yhteiskäyttöautojen että sähköpotkulautojen yleisin käyttötarkoitus oli vapaa-ajan matkat. Sähköpotkulaudat jakoivat vastaajien mielipiteitä hyvin vahvasti. Osa piti niitä kätevänä ja helppona tapana liikkua, osa taas yleistä liikenneturvallisuutta vaarantavana ja esteetöntä liikkumista vaikeuttavina välineinä.

– Kyselyn perusteella moni lautojen käyttäjä oli yhdistänyt sähköpotkulautailua joukkoliikenteen käyttöön, esimerkiksi saapumalla keskustaan linja-autolla ja jatkamalla siitä määränpäähän potkulaudalla. Yhteiskäyttöautolla tehtävään matkaan vain harva vastaajista oli yhdistänyt joukkoliikenteen käyttöä, Kankainen kertoo palveluiden käytöstä osana kestäviä matkaketjuja.

Tutustu palveluihimme!