Vantaan kaupungin karttapalvelu on todellinen paikkatiedon aarreaitta. Tietosisällöiltään Suomen laajin kunnallinen karttapalvelu tarjoilee karttapohjaista tietoa muun muassa vireillä olevista kaavoista, vapaista yritystonteista, liityntäpysäköinnistä, terveysasemien odotusajoista sekä suunnitelluista kunnallisista rakennus- ja kunnostusprojekteista.  Uudistetussa karttapalvelussa voi nyt katsella myös rakennuksia kolmiulotteisina.

Kolmiulotteisuutta ja sujuvaa mobiilikäyttöä

Vantaan karttapalvelu perustuu Sitowisen Louhi-järjestelmän uusimpaan versioon, jonka myötä myös 3D-toiminnallisuuksien käyttöönotto tuli mahdolliseksi.

”Vantaalla 3D-muotoinen kaupunkimalli on ollut kaupunkimittauksessa ja kaupunkisuunnittelussa käytössä aineiston ylläpito-ohjelmilla jo jonkin aikaa, mutta aika rajoitetulla käyttäjäryhmällä. Nyt tarjoutui mahdollisuus saada 3D-toiminnallisuudet koko virkakunnan ja muiden karttapalvelun käyttäjien ulottuville myös mobiilisti, niin että samalla siihen voidaan yhdistää rakennuksista saatava ominaisuustieto. Ja lisäksi kaikki samaan ympäristöön. Näimme, että tämä ponnistus on vaivan arvoinen”, kertoo paikkatietoesimies Marko Oikarinen Vantaan kaupungilta.

Nyt tarjoutui mahdollisuus saada 3D-toiminnallisuudet koko virkakunnan ja muiden karttapalvelun käyttäjien ulottuville myös mobiilisti, niin että samalla siihen voidaan yhdistää rakennuksista saatava ominaisuustieto. Ja lisäksi kaikki samaan ympäristöön. Näimme, että tämä ponnistus on vaivan arvoinen.

-Marko Oikarinen, paikkatietoesimies, Vantaan kaupunki

3D-toiminnallisuuden lisäksi uusi Louhi-versio sisältää useita uudistuksia, joista merkittävimpänä on käyttöliittymän muutos responsiiviseksi. Jatkossa kaikki karttapalvelun toiminnallisuudet on käytettävissä sujuvasti myös mobiililaitteilla. Myös ”aarteiden” löytäminen on tehty aiempaa helpommaksi, sillä palvelussa olevia aineistoja voi nyt hakea kätevästi niiden nimillä.

Julkisen karttapalvelun lisäksi uudistettiin myös Vantaan viranomaistoimintaa palveleva, samaa teknologiaa hyödyntävä sisäverkon palvelu.

Uuden karttapalvelun kehitystyö oli merkittävä ja pitkä ponnistus, joka vaati sekä tuotekehityspanosta että tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa, jotta mitään aiemmin hyvin toiminutta ei menetetä. ”Tämän kaltaisessa hankkeessa on ilo tehdä yhteistyötä asiakkaan kanssa, jolla on selkeä tahtotila ja rautainen osaaminen viedä asioita eteenpäin. Uskon, että tämän yhteistyön myötä olemme saaneet hyvää oppia, jota voimme hyödyntää myös muiden kunta-asiakkaidemme palveluiden uudistamisessa”, kertoo tuoteratkaisujen osastopäällikkö Erno Puupponen Sitowiseltä.

3D luo havainnollisempia näkymiä kaupunkitietoon

Vantaan kaupunki kuvasi rakennukset 5-kamerakuvauksella 3D-toiminnallisuuksien käyttöönottoa varten. Tämän jälkeen uudet aineistot yhdistettiin muuhun karttatietoon.

3D-näkymä tuo asukkaille ja muille palvelun käyttäjille karttatietoa havainnollisessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Se myös mahdollistaa uusia tiedontarkastelutapoja: Esimerkiksi varjojen laskeutumista rakennusten ylle voi tarkastella pelkästään kolmiulotteisten aineistojen avulla.

Vantaan karttapalvelu onkin ensimmäinen kunnan tai kaupungin Louhi-palvelu 3D -toiminnallisuudella. Jo tätä ennen Vantaan karttapalvelussa oli Suomen laajin tietosisältö, ja nyt sisällöt ovat entistä monipuolisempia.

Koko uudistuksen lähtökohtana on kuitenkin ollut, että 3D tulee olla kiinteä osa kokonaispalvelua, ei erillinen palvelu. Kaikki vanhassa palvelussa mukana ollut sisältö ja toiminnallisuus, perinteinen 2D on siis säilytetty tiiviisti mukana. Tämä on ainutlaatuista ja poikkeaa näin monista muista 3D-karttapalveluista.

>> Tutustu Vantaan karttapalveluun

Paikkatietopohjaiset Louhi-palvelut tarjoavat kunnille ratkaisuja infraomaisuuden- ja infrahankkeiden hallintaan, maankäytön suunnitteluun ja lupaprosessien hoitoon, 3D-visualisointiin sekä tiedolla johtamiseen. Louhi-palveluita voi asiakkaan toiveiden mukaan käyttää yhtä lailla kunnan sisäisessä kuin myös kaikille julkisessa näkymässä.