Kaarinan kaupungin ilmasto-ohjelma valmistui vuonna 2021. Ilmastotyön tueksi ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi laadittiin keväällä tiekartta, jossa tunnistettiin ilmastotoimenpiteitä ja arvioitiin päästökehitystä vuoteen 2030. Ilmastotyön vauhdittamiseksi kaupungissa haluttiin heti saada toimenpiteitä käynnistettyä. Aiheeksi valikoitui työmatkapyöräilyn edistäminen nopeiden ja kokeilevien toimenpiteiden kautta. Sitowise on tukenut kaupunkia sekä tiekartan että kokeilun käynnistämisessä.

Halusimme valita aiheen, joka näkyy konkreettisesti kaupungin arjessa.

Hanna Inkeroinen ja Pasi Saario, Kaarinan kaupunki

Pohjatyö tehtiin järjestämällä kysely kaupungin työntekijöille ja kaupungissa sijaitsevien yritysten työntekijöille. Kyselyssä selvitettiin paitsi työmatkapyöräilijöiden osuus, myös syitä siihen miksi he pyöräilevät ja toisaalta miksi eivät.

”Halusimme valita aiheen, joka näkyy konkreettisesti kaupungin arjessa ja samalla toteuttaa uunituoretta Kaarina-strategiaa sekä Ilmasto-ohjelman ja Hyvinvointiohjelman tavoitteita. Työmatkapyöräilyyn liittyviä toiveita ja aloitteita on tullut viime vuosina työntekijöiltä paljon, mikä myös kannusti valitsemaan juuri tämän aiheen,” taustoittavat hyvinvointikoordinaattori Hanna Inkeroinen ja ympäristöinsinööri Pasi Saario Kaarinan kaupungilta.

”Kyselyyn saatiin valtava määrä vastauksia, mikä kertoo siitä, että aihe selkeästi kiinnostaa ja kaupungissa ollaan kiinnostuneita pyöräilystä ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämisestä. Pyöräilyllä edistetään ilmastotavoitteiden lisäksi myös kuntalaisten hyvinvointia, mikä on Kaarinan ilmastotyössä tärkeä teema. Valinta nopeasti edistettäväksi toimeksi oli siis selkeästi oikea,” iloitsee Emma Liljeström Sitowisestä.

Lyhyen aikavälin tavoitteiksi valikoitui muun muassa työsuhdepyörien tarjoaminen kaupungin työntekijöille.

Emma Liljeström, Sitowise

Kaupungissa järjestettiin työpaja, jossa asetettiin tavoitteita työmatkapyöräilyn lisäämiselle vuoteen 2030 mennessä. Työpajassa myös tunnistettiin ja suunniteltiin toimenpiteitä, joiden avulla pyöräilyä voidaan Kaarinassa lisätä. Tulosten varmistamiseksi toimenpiteille tunnistettiin aikataulut ja ensimmäiset toimet käynnistyvät heti ensi vuoden alussa.

”Lyhyen aikavälin tavoitteiksi valikoituivat muun muassa työsuhdepyörien tarjoaminen kaupungin työntekijöille, työmatkapyöräilyä tukevien sosiaalisten tilojen kartoitus ja kehityssuunnitelman laadinta sekä ensimmäisten viestintäkampanjoiden toteutus. Pidemmällä tähtäimellä kaupunkiin tavoitellaan koordinaattoria, jonka tehtävänä on edistää työmatkapyöräilyä kaupungissa sekä kaupunkipyöräjärjestelmää,” kertoo Liljeström työpajassa tunnistetuista tavoitteista.

Tutustu palveluihimme!

Hiilijalanjäljen laskenta

Ilmastonmuutos on tosiasia, mutta ihmisen toiminta vaikuttaa sen etenemiseen. Me voimme ratkaisuillamme hillitä ilmastonmuutosta. Hiilijalanjäljen laskenta on ensiaskel muutoksessa.