Tampereen Pyynikin tehdasmiljöö punatiilirakennuksineen miellytti huonokuntoisenakin silmää. Kuten usein on vanhojen rakennusten laita, ei estetiikka yksin kuitenkaan tuo tiloille riittävää, terveellisyyttä ja turvallisuutta luovaa käyttöarvoa, vaan ne on tehtävä erikseen. 

Pyynikin alueen viehätysvoima oli vahva jo valmiiksi. Vain talot piti korjata. Parhaimmillaan, kuten Pyynikillä, korjaamiseen lähdetään vanhaa vaalien ja paras säilyttäen niin, että uusi yltää sekä viehättävyydeltään ja käyttöarvoltaan ohi vanhan.

Sitowisen ketju pelissä alusta loppuun

Ensimmäinen sitowiseläinen tehtävä Pyynikillä oli lähes viisi vuotta sitten Helsingin kiinteistökehityspalveluissa palvelujohtaja Antti Kaplaksen johdolla tehty koko alueen 
Technical Due diligence -selvitys.

Asiakkaan päätettyä kehitystyön suunnista ja aikataulusta, lähdettiin tekemään kuntotutkimuksia ja asbesti- ja haitta-aine (AHA) kartoituksia. Samalla laitettiin jo liikkeelle ensimmäisen vanhaan tehdasrakennukseen peruskorjattavan, korkeatasoisia loft-koteja sisältävän asuintalon eli asunto osakeyhtiö Pyynikin Patruunan suunnittelu.

Kohteen korjausrakennesuunnittelua  veti Tampereen yksikön palvelujohtaja Timo Raiski. Raiski kertoo, että rakennuksen koko yläpohja piti uusia, kun entisen yläpohjan säilyttäminen osoittautui teknisesti mahdottomaksi.

-  Yläpohja oli osittain valurautapilareilla kannateltu ja puurakenteinen, osin se oli teräsbetonista kaksoislaattarakennetta. Yläpohjan uusiminen kokonaan mahdollisti toisaalta myös kattoterassien rakentamisen.

- Uusiminen tehtiin perinteisin menetelmin: uusi rakenne on paikallavalettu teräsbetoninen ylälaattapalkisto, jonka näkyvät pinnat ovat lautamuottipintaiset. Yläpohjan ja uusien pilarien karkeat lautamuottipintaiset betonipinnat on jätetty loft-tyylisuunnan mukaisesti näkyviin.

- Tällainen rakentaminen on hitaampaa ja kalliimpaa kuin esim. ontelolaataston asentaminen, mutta kohteessa haluttiin kunnioittaa rakennuksen historiaa ja käyttää kokonaisuuteen soveltuvia menetelmiä, selvittää Raiski valintoja.

Alapohjaremontilla terveempi talo. 

Pyynikillä päädyttiin uusimaan myös kaikki alapohjat. Samalla perustuksia vahvistettiin. 

- Päädyimme rakenneteknisten kuntotutkimusten ohjaamina purkamaan ja uusimaan vanhat lattiarakenteet. Maanvaraisiin lattioihin saatiin samalla nykyaikaiset lämmöneristeet, hyvä ilmatiiviys ja radoninpoistojärjestelmä, Raiski kommentoi.

- Perustusten vahvistustarpeen selvittämiseksi puolestaan suoritettiin alapohjan purkamisen yhteydessä perustus- ja maaperätutkimuksia koekuopin ja kairauksin. Tutkimusten ja laskelmien perusteella päädyttiin vahvistamaan perustukset suihkuinjektointimenetelmällä, millä varmistettiin rakennuksen seisominen tukevasti perustuksillaan myös seuraavat sata vuotta, kuvaa vaativan työn suunnittelusta Espoon toimistolla vastannut Petteri Kronqvist.  

Tutkimukset laadun takeena

Vanhat rakennukse, erityisesti teollisuusrakennukset, joutuvat jo ennen käyttötarkoituksen muutossuunnitelmien hyväksyntää monenlaisten rakennusteknisten ja tilojen terveyttä ja turvallisuutta selvittävien tutkimusten kohteeksi. Näin oli myös Pyynikillä.

- Kohde edellytti hyvin laajoja rakenne- ja AHA-tutkimuksia. Sitowisen kuntotutkijat ja asiantuntijat selvittivät rakenteita, haitta-aineita, pohjaveden pintaa ja pilaantuneita maita, kuvaa tutkimustyöstä Tampereella vastannut Mika Körkkö.  

Rakennuksen tulevien käyttäjien terveyden suojelun lisäksi tutkimuksilla saadaan selville tulevia erikoissuunnittelutarpeita ja luodaan ennakoitavuutta rakentamisen hintaan.  

- Ihan kaikki rakentamisaikana vastaan tulevat ikävät yllätykset kannattaa pyrkiä tutkimuksin minimoimaan, vinkkaa Körkkö.

Hyvän rakentamisen kilpailusta palkinto

Tampereen kaupunki palkitsi Suomen Trikoon aluehankkeen ja Pyynikin Patruunan vuonna 2020 hyvän rakentamisen palkinnon kunniamaininnalla.

Patruunan ensimmäiset asukkaat muuttivat ylpeästi tehdashistoriaansa kantaviin, uusiin ja kodikkaisiin koteihinsa loppuvuodesta 2020. Koko alue valmistuu vuonna 2024.

Sitowisen suunnittelutiimit toivottavat alueelle ja asukkaille hyvää seuraavaa sataa vuotta!