Vanhan kerrostalon asukkaat valittavat alapuolellaan toimivan elokuvateatterin aiheuttamasta melusta. Kiinteistössä on tehtävä melumittaukset ja laadittava mittausraportti, jotta päästään selville siitä, aiheuttaako melu asukkaille terveyshaittaa.

Tällainen tehtävä annettiin osallistujille ratkottavaksi akustiikkakoulutuksessa, jonka Sitowise toteutti viime keväänä Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO:lle. Kurssilaiset saivat käyttöönsä melumittausaineiston ja kirjoittivat sen pohjalta raportin, joka arvosteltiin.

Akustiikkakoulutus oli osa RATEKO:n järjestämää rakennusterveysasiantuntijan koulutusta. RATEKO tarjoaa muun muassa ajankohtaisia täydennys- ja päivityskoulutuksia rakennusalan ammattilaisille.

Kurssilaisten palautteen mukaan kokonaisuus on hirveän hyvä ja sen osa-alueet täydentävät toisiaan.

Ulla-Mari Pasala, RATEKO

Kurssilaiset olivat muun muassa rakennus- ja asumisterveyden asiantuntijoita ja sisäilma-asiantuntijoita julkiselta ja yksityiseltä sektorilta.

– Näen tällaisen kouluttamisen vaikuttavana työnä. Pääsemme kouluttamaan rakentamisen asiantuntijoita, jotka eivät ole kuitenkaan asiantuntijoita akustiikassa, Sitowisen akustiikan palvelualuejohtaja Pekka Taina sanoo.

Aihetta lähestytään jalat maassa -asenteella

RATEKOn rakennusterveysasiantuntijan koulutuksen sisältö perustuu asumisterveysasetukseen. Asetuksessa säännellään asunnon tai muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista, joihin myös melu sisältyy.

Akustiikkakoulutuksessa käydään läpi muun muassa melun mittaamisen perusteita ja melun toimenpiderajoja asetuksen mukaisesti. Mutta vaikka akustiikkakoulutus on pakollinen osa rakennusterveysasiantuntijan koulutusta, sisällön ei tarvitse tuntua pakkopullalta.

– Kursseille osallistuu asiantuntijoita monista eri taustoista, ja uutta omaksuttavaa on paljon. Siksi koulutus on pyritty pitämään käytännönläheisenä, kouluttajana toimiva Sitowisen akustiikan suunnittelupäällikkö Matias Remes kertoo.

Pidämme koulutuksen käytännöläheisenä, jotta eri taustoista tulevat osallistujat voivat omaksua mahdollisimman paljon.

Matias Remes, Sitowise

Sitowise on tehnyt RATEKOn kanssa yhteistyötä jo vuosien ajan. RATEKOn koulutuskoordinaattorin Ulla-Mari Pasalan mukaan kurssilaisten palaute on ollut myönteistä ja innostunutta, niin myös tänä vuonna.

– Sitowisen kouluttajat ovat kokeneita, ja heihin voi luottaa. He osaavat ottaa huomioon, että akustiikka voi olla osalle kurssilaisista uusi aihe, Pasala sanoo.

Yhden päivän mittainen koulutuspaketti sisälsi teoriaosuuden, kotitehtävän ja tenttikysymyksiä. Koronapandemian takia koulutus järjestettiin tänä vuonna etänä.

– Opiskelijoiden palautteen voisi tiivistää niin, että kurssi oli hirveän hyvä kokonaisuus, jossa osa-alueet täydensivät hyvin toisiaan, Pasala kertoo.

Rakentamisen akustiikan asiantuntija Suomessa

Sitowise on rakennusten ja rakennetun ympäristön akustiikkaosaamisen edelläkävijöitä Suomessa. Sitowisen asiantuntijoiden johdolla on muun muassa laadittu Suomessa käytettävä akustiikkasuunnittelun uusi tehtäväluettelo. Siinä on määritelty nykyaikaisen akustiikkasuunnittelun tehtävät talonrakennushankkeessa.

Viime vuosina Sitowisen asiantuntijat ovat vastanneet esimerkiksi Raide-Jokeri -raitiotien melun ja tärinän torjunnan suunnittelusta sekä palkittujen Uuden lastensairaalan ja Helsingin Keskustakirjasto Oodin akustiikkasuunnittelusta.

Lisäksi Sitowisella on Suomen ainoa yksityinen, akkreditoitu äänieristyslaboratorio. Siellä voidaan mitata esimerkiksi seinien, ovien ja ikkunoiden ääneneristävyyksiä. 

Sitowisella työskentelee kaikkiaan noin 30 akustiikka-asiantuntijaa, kun Suomessa koko alalla on vain 100–150 asiantuntijaa.

Viihtyisämpien ja terveellisempien tilojen suunnittelua

Akustiikkasuunnittelun tarve ja kysyntä rakentamisessa kasvaa koko ajan, eikä enää puhuta vain konserttisaleista tai muista erikoiskohteista.

Esimerkiksi nykyaikaisessa kerrostalorakentamisessa on huomioitava liikennemelun torjunta, runkomelu eli maaperästä tuleva värähtely, rakennus- ja huoneakustiikka sekä talotekniikan aiheuttaman tärinän eristys. Akustiikkasuunnittelulla pyritään siis hallitsemaan sekä rakennuksen sisältä että ulkoa tulevaa ääntä ja tärinää.

Näen tällaisen kouluttamisen vaikuttavana työnä, kun pääsemme kouluttamaan rakentamisen asiantuntijoita. Esimerkiksi ilmanvaihdon suunnittelijan on hyvä tietää, miten ääni siirtyy huoneesta toiseen ilmanvaihtokanavia pitkin.

Pekka Taina, Sitowise

– Akustiikkasuunnittelulla ohjataan muuta suunnittelua niin, että akustiikka tulee huomioitua rakennushankkeessa. Esimerkiksi ilmanvaihdon suunnittelija ei osaa yksinään ottaa huomioon, miten ääni siirtyy huoneesta toiseen ilmanvaihtokanavia pitkin, Pekka Taina havainnollistaa.

Mitä hyötyä siitä sitten on, että suunnitellaan akustisesti toimivampia tiloja? Matias Remes kiteyttää vastauksen kolmeen käsitteeseen: tarkoituksenmukaisuus, viihtyisyys ja terveellisyys.

– Tilojen tulisi tukea sitä toimintaa, mihin ne on tehty, oli kyse sitten makuuhuoneesta, sairaalasta tai musiikkisalista. Viihtyisyys viittaa siihen, että ääni muodostaa vähintään puolet siitä, miten joku tila hahmotetaan. Melu on myös terveyskysymys. Pienikin melutaso voi aiheuttaa stressiä, jos melu on jatkuvaa.

Kuva
AKustikot työkuva

Lue lisää akustiikan koulutuksista!

Kehitämme koko Suomen akustiikka-alaa ylpeästi ja ennakkoluulottomasti. Osana alan kehittämistä toimimme myös kouluttajina.

Tutustu palveluihimme!

Tärinä ja runkomelu

Laadimme laadukkaita tärinään ja runkomeluun liittyviä selvityksiä maankäytön, suunnittelun, rakentamisen ja valvonnan tarpeisiin sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.