Hagastaden on Tukholmaan parhaillaan rakennettava uusi kaupunginosa. Sitowise on mukana rakentamassa alue E:tä, joka on yksi viimeisiä rakenteilla olevia kortteleita.

– Tämän korttelin erikoisuus on, että olemassa olevat autotiet ovat katettu tunneleilla, ja nyt näiden tunnelien päälle rakennetaan uusia kortteleita, Simon Glans kertoo.

Hän on esimies ja rakennuttaja Sitowisen ruotsalaisessa tytäryhtiössä BTB:ssä.

Tunnelien päälle rakentaminen on aikamoinen haaste – alue E:ssä on isoja korkeuseroja tunnelien välillä.

– Tunnelit kulkevat eri tasoissa ja osittain päällekkäin, joten perustuksesta tulee erikoinen, Glans sanoo.

Sitowise ja BTB ovat yhdessä luoneet rakennussuunnitelman suurelle autotallille (Bellmansgaraget), jonka päälle rakennetaan kolme taloa. Rakennusten väliin toteutetaan kolme siltakantta, joiden suunnittelusta on vastannut Sitowisen asiantuntijat Suomesta.

– Perustukset tehdään korkeiden ja 70 metriä pitkien betonipalkkien päälle, jotka rajoittavat oviaukkojen sijainteja niissä kerroksissa, joiden läpi betonipalkit kulkevat, Glans kertoo.

Sitowise mukana rakentamassa Tukholman uutta Hagastaden-kaupunginosaa.
Yleiskuva rakennettavasta korttelista.

Apua ja ratkaisuja

Projektin aluepäällikkö Bakhtiar Afzalan Atrium Ljungbergiltä on tyytyväinen yhteistyöhön BTB:n kanssa.

– Tarvitsimme rakentajan, jolla on kokemusta juuri tästä paikasta. Paikka ja rakennusvaatimukset ovat erikoisia. BTB auttaa meitä löytämään hyviä ratkaisuja, Afzalan sanoo.

Työt ensimmäisen paikallisen kadun ja autotallin perustuksen kanssa alkavat lokakuussa.

– Rakenteiden pitää kantaa kaksi asuinkorttelia ja yksi toimistorakennus. On paljon rajoituksia rappukäytävien, kantavien seinien ja kuilujen sijoituksille, Afzalan sanoo.

Hänen mukaansa onkin vahvuus, että sama rakennuttaja tekee töitä sekä perustuksen että autohallin ja talojen kanssa.

– Toivomme, että olemme minimoineet virheiden riskit, ja että BTB:n ja Sitowisen kokemus varmistaa mahdollisimman hyvän ja kustannustehokkaan lopputuloksen, Afzalan sanoo.

Hyvää valtionrajat ylittävää yhteistyötä

Yksi projektin lisähaaste, tai pikemminkin ulottuvuus, on BTB:n ja emoyhtiö Sitowisen osaamisen yhdistäminen parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Siltakansien osalta perustaminen tunneleiden varaan on tuonut omia haasteitaan.

Ari Savolainen, Sitowise

– Jokaisella maalla on omat suunnitteluohjeistuksensa. Ruotsin ohjeistuksiin perehtyminen oli isoin työ alkuvaiheessa. On tärkeää, että ymmärrämme miten Ruotsin ohjeet ja kulttuuri poikkeavat Suomen ohjeista ja kulttuurista, toimialajohtaja Ari Savolainen Suomen Sitowisestä sanoo.

Suomen asiantuntijoiden tehtävänä on suunnitella kolme siltakantta BTB:n suunnittelemien rakennusten väliin ja pysäköintitilan yläpuolelle. Suunniteltavat sillat tulevat olemaan osa Tukholman katuverkkoa

– Siltakansien osalta perustaminen tunneleiden varaan on tuonut omia haasteitaan, esimerkiksi siltojen perustuksia ei saa rakenteellisesti kiinnittää tunneleihin, Savolainen sanoo.

Työn tekeminen kahdesta maasta on ajoittain ollut haasteellista, mutta sekä Simon Glansin että Ari Savolaisen mukaan työ on ollut sujuvaa.

– Meillä on ollut hyvä yhteistyö Sitowisen Ruotsin henkilöstön kanssa. Mahdolliset ongelmatilanteet on pyritty ratkomaan nopeasti, ja se on onnistunut hyvin Teamsin kautta, Savolainen kertoo.

Työkielenä ollut englanti on silloin tällöin laittanut kapuloita rattaisiin.

– Molempien puhuessa vierasta kieltä on joskus kestänyt hetki ymmärtää, mitä toinen todella tarkoittaa. Mutta sitten kun sen on oivaltanut, se on ollut helppoa, Savolainen sanoo.

Myös Glansin mielestä yhteistyö on ollut mukavaa. Hän on kiitollinen kaikista projektin aikana tulleista opeista.

– En ole aikaisemmin ollut niin paljon mukana rakentamassa siltoja, nyt olen saanut kurkistaa siihen maailmaan. Samalla suomalaiset kollegamme ovat saaneet kokea ruotsalaisten ja suomalaisten projektien erot, Glans sanoo.

Olemme voineet testata ideoita yhdessä suomalaisten kollegoiden kanssa, joilla on enemmän kokemusta tästä.

Simon Glans, BTB/Sitowise

Vahvistaa tulevaisuuden työtä

Arvokkainta projektissa on ollut eri osaamisten yhdistäminen. Siltojen, rakennusten, alapuolisten tunneleiden ja pysäköintirakenteiden yhteensovittaminen ja eri rakenteiden toiminnan ymmärtäminen ja yhteensovittaminen on ollut haastavaa.

– Vaikka tässä projektissa ei ole kyse juuri silloista, on talojen alla olevissa tunneleissa paljon liikehdintää. Olemme voineet testata ideoita yhdessä suomalaisten kollegoiden kanssa, joilla on enemmän kokemusta tästä, Simon Glans sanoo.

Ari Savolainen vakuuttaa, että yhteyttä on pidetty matalalla kynnyksellä, ja että dialogi on ollut sujuvaa.

Myös vastuullisuus on ollut tärkeä osa suunnittelua. Se on ennen kaikkea huomioitu materiaalivalinnoissa – muun muassa valitsemalla oikeanlaista betonia.

– Sen lisäksi olemme pyrkineet tekemään niin hyvin mitoitettuja rakenteita kuin mahdollista, turhaa materiaalia käyttämättä, Glans sanoo.

Vastuullisuudessa on myös tärkeä huomioida rakenteiden elinkaari.

– Vastuullinen rakentaminen tarkoittaa sitä, että korjauskunnossapitokustannukset jäävät alhaisiksi. Päämääränä on, että rakennukset kestäisivät pitkäaikaisrasitusta mahdollisimman hyvin, Ari Savolainen sanoo.

Sekä hän että Glans ovat tyytyväisiä yhteistyön luomiin mahdollisuuksiin.

– Tämä tulee olemaan onnistunut projekti yhteistyön kannalta ja vahvistaa työtämme jatkossa, Savolainen sanoo.

Tutustu palveluihimme!

Siltasuunnittelu

Siltasuunnittelumme seisoo jykevän osaamisen päällä. Asiakkaamme hyötyvät siitä kokonaistaloudellisesti järkevänä ja toimivana siltana.