Korjaushankkeen suunnittelu alkaa aina kiinteistön kunnon ja korjaustarpeen määrittämisellä. Sitowisen ilmakuvauspalvelun avulla kiinteistön julkisivut, vesikatto ja piha-alue voidaan dokumentoida ja mallintaa jopa senttien tarkkuudella. Suomen valtion kiinteistöomaisuutta hallinnoiva Senaatti-kiinteistöt päätti sisällyttää ilmakuvauspalvelun Kotkan virastotalon julkisivuremontin hankesuunnitelmaan, jonka laatimisesta Sitowise myös vastasi.

Kuvaukset hoidettiin yhden päivän aikana ja aineisto valmistui nopeasti. Tavallisesti lähtötietojen kerääminen edellyttää useita kohdekäyntejä, joten ilmakuvaus on jo maksanut itsensä takaisin säästyneinä työtunteina ja matkakuluina.

Matti Oinonen, Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöjen Itä-Suomen alueen rakennuttajainsinööri Matti Oinonen kertoo hyödyntäneensä Sitowisen ilmakuvauspalvelua aiemminkin ja tiesi sen soveltuvan erinomaisesti myös Kotkan virastotalon julkisuvun korjaushankkeeseen hankesuunniteluun.

”Vuonna 1994 valmistunut Kotkan virastotalo on arkkitehtuuriltaan hyvin monimuotoinen – se sisältää lukuisia kulmia ja syvennyksiä, joiden luotettava mittaaminen ja havainnointi on hankalaa. Heti hankkeen alussa toteutetun ilmakuvauksen avulla Sitowise laati kiinteistöstä mittatarkan 3D-mallin, josta esimerkiksi aukotuksia ja pinta-aloja on pystytty laskemaan,” Matti kertoo.

Ilmakuvaus tukee korjaushankkeen suunnittelua monin tavoin

Matti Oinonen kertoo ilmakuvauksen sujuneen joustavasti ja ripeästi sopivien sääolosuhteiden osuessa kohdalle.

”Kuvaukset hoidettiin yhden päivän aikana ja aineisto valmistui nopeasti. Tavallisesti lähtötietojen kerääminen edellyttää useita kohdekäyntejä, joten ilmakuvaus on jo maksanut itsensä takaisin säästyneinä työtunteina ja matkakuluina,” hän sanoo.

Kiinteistöstä laadittu kolmiulotteinen mittaus- ja mallinnusaineisto tallennetaan pilvipalveluun, jossa se on nettiselaimella helposti tarkasteltavissa. Tämän lisäksi tilaaja saa aineiston erikseen sovitussa tiedostomuodossa jatkokäyttöä varten.

”Pilvipalvelussa aineistoa pystyy helposti jakamaan eri osapuolille, ja kolmiulotteinen malli havainnollistaa hankkeen hienosti myös niille, jotka eivät saneerauskohdetta kovin hyvin tunne. Olenkin hyödyntänyt aineistoa paljon esimerkiksi sisäisissä palavereissamme. Uskon materiaalista olevan hyötyä myös hankkeen seuraavissa vaiheissa, kun saamme liitettyä havainnollistavia kuvia esimerkiksi jatkosuunnittelun kilpailutukseen,” Matti kertoo.

Koktan virastotalo digikaksosena

Ilmakuvaus on turvallinen ja vastuullinen menetelmä

Ilmakuvauspalvelu on Sitowisen korjausrakentamisen parissa työskentelevän rakennesuunnittelija Aleksi Härkinin käsialaa. Ammattilaisten käyttöön tarkoitetuilla laitteilla toteutettu ilmakuvaus laajentaa Sitowisen kuntotutkimus- ja tarkastuspalveluita sekä tuo uusia mahdollisuuksia peruskorjaushankkeiden lähtötietojen hankintaan. Ilmakuvauspalvelua hyödynnetään monin tavoin myös infra-, liikenne- ja ympäristösuunnittelun hankkeissa.

”Ilmakuvaus mahdollistaa merkittävästi maasta käsin tehtyä tai nostintyöskentelyä laajemman ja nopeamman havainnoinnin. Kuvauskopteri mahdollistaa myös korkeiden ja vaikeasti saavutettavien rakenteiden tarkastamisen turvallisesti,” rakennesuunnittelija Aleksi Härkin kertoo.

”Digitaaliseen aineistoon voidaan palata yhä uudelleen, mikä vähentää kohdekäyntejä hankkeen kaikissa vaiheissa. Se tuo luonnollisesti kustannussäästöjä, mutta itse pidän merkittävänä myös menetelmän positiivisia ympäristövaikutuksia. Liikenteen päästöjen vähentäminen on vastuullisuuskysymys,” Aleksi sanoo.