Sammakkokangas Oy on kahdentoista kunnan omistama jätehuoltoyhtiö Keski-Suomessa, jossa se hoitaa muun muassa jätteiden keräilyn, käsittelyn, ekopisteiden ylläpidon ja jäteasemapalvelut. Saarijärven Sammakkokankaalla sijaitsevan jätekeskuksen lisäksi yhtiö ylläpitää lukuisia lajitteluasemia ja aluekeräyspisteitä toiminta-alueellaan.

Sitowise on toimittanut rakenne- ja aluesuunnittelua Sammakkokangas Oy:n moniin hankkeisiin.

”Meille on pienenä toimijana erittäin tärkeää rakentaa ympärillemme luotettavien yhteistyökumppaneiden verkosto, joilta voimme tarpeen mukaan ostaa erityisosaamista vaativia palveluita. Sitowisen kanssa yhteistyö on jatkunut jo vuosia, ja olen oikein tyytyväinen sekä työn laatuun että tapaan, jolla sitowiseläiset meitä palvelevat,” Sammakkokangas Oy:n toimitusjohtaja Outi Ruuska sanoo.

Jatkuvaa yhteistyötä

Sitowisen ensimmäinen Sammakkokangas Oy:lle toimittama suunnittelutyö oli vuonna 2015 Saarijärvelle toteutettu siirtokuormausasema. Sen jälkeen yhteisiä hankkeita on tehty lähes vuosittain: Saarijärven biotuotevarasto 2017, Äänekosken lajitteluasema 2017, Karstulan lajitteluasema 2019, varastotila Saarijärvelle 2020. Vuonna 2021 Sitowise suunnitteli Saarijärven Sammakkokankaalla sijaitsevan jätekeskuksen päivitetyn yleissuunnitelman.

Vuosien varrella yhteistyömme on kehittynyt oikein mutkattomaksi, ja yhteisten hankkeiden myötä myös oma osaamisemme esimerkiksi jätteiden käsittelystä ja kierrätyksestä on kasvanut, mikä lisää kykyämme suunnitella vastuullisia ympäristöjä entisestään.

Veli-Matti Huttunen, Sitowise

Yhteisistä hankkeista Outi Ruuska nostaa esiin erityisesti vuonna 2017 valmistuneen Äänekosken lajitteluaseman.

”Erinomaisten liikenneyhteyksien varrella sijaitseva lajitteluaseman tontti aiheutti aluksi hieman päänvaivaa suurten korkeuserojen ja kallioisen maapohjan takia. Sitowisen ammattitaitoinen väki käänsi kuitenkin haasteet vahvuuksiksi ja lopulta korkeuseroja pystyttiin hyödyntämään hienolla tavalla. Lopputulos on oikein toimiva, ja lajitteluasemaksi jopa erityisen kaunis,” hän sanoo.

Osaaminen hyötykäyttöön

Sitowisen Jyväskylän toimipisteessä teknisenä johtajana työskentelevä Veli-Matti Huttunen kertoo Sammakkokankaan suunnittelutoimeksiantojen olevan yleensä kokoluokaltaan melko pieniä, mutta vaativan tavanomaisista asuin- ja kerrostalokohteista poikkeavaa osaamista.

”Sammakkokankaan tarpeet ovat yleensä hyvällä tavalla erilaisia kuin muut suunnittelutoimeksiantomme. Vuosien varrella yhteistyömme on kehittynyt oikein mutkattomaksi, ja yhteisten hankkeiden myötä myös oma osaamisemme esimerkiksi jätteiden käsittelystä ja kierrätyksestä on kasvanut, mikä lisää kykyämme suunnitella vastuullisia ympäristöjä entisestään,” Veli-Matti sanoo.

Sammakkokangas

Toimiva jätteenkäsittelyinfra kannustaa ympäristötekoihin

Heinäkuussa 2021 voimaan astunut jätelain uudistus kannustaa suomalaisia kiertotalouteen jätteen määrän vähentämisen, uusiokäytön ja kierrätyksen keinoin. Toki jätteen loppusijoitusta on pyritty muutenkin vähentämään jo pitkään.

”Lajittelun ja välivarastoinnin asianmukainen hoitaminen on lisännyt uudenlaisten rakenteiden ja järjestelmien tarvetta jätteen käsittelyssä. Meilläkin on säännöllisesti suunnittelussa erilaisia maapenkkoja, tukimuureja ja lastauspaikkoja, joiden avulla lajitteluasemat voidaan rakentaa turvallisiksi ja helpoiksi niin asiakkaidemme kuin ammattikuljettajienkin käyttää. Mitä vaivattomammaksi asiakkaamme palvelumme kokevat, sitä suurempi osa kotitalouksien jätteistä lopulta päätyy hyötykäyttöön,” Outi muistuttaa.

Sitowisen ja Sammakkokankaan yhteistyö saa jatkoa vielä kuluvan vuoden aikana, kun Pihtiputaan uuden lajitteluaseman suunnittelu käynnistyy.