Muutaman vuoden kuluttua Raide-Jokeri kuljettaa ihmisiä Espoon ja Helsingin välillä. Samalla moderni ratikka uudistaa kaupunkimaisemaa 25 kilometrin matkalta. Valtavassa infrahankkeessa on ollut Sitowiseltä mukana lähes 200 asiantuntijaa.

Raide-Jokeri on pääkaupunkiseudun ensimmäinen pikaraitiotie, ja siksi sen merkitys suunnannäyttäjänä on suuri. – Raide-Jokeri toimii esimerkkitapauksena, jonka onnistuminen nopeuttaa muitakin Helsingin, Espoon ja Vantaan yleiskaavoissa olevia pikaraitiotiehankkeita, toteaa HKL:n projektinjohtaja Juha Saarikoski.

Sitowiseltä valtavan infrahankkeen suunnittelussa on ollut mukana lähes 200 asiantuntijaa useilta tekniikka-aloilta aina rakennesuunnittelusta liikenne-, katu- ja ympäristösuunnitteluun. – Reitin varrella on myös siltoja, tunneleita ja muita taitorakenteita, jotka on pitänyt mahduttaa tiiviisti rakennettuun kaupunkiympäristöön, kertoo Sitowisen projektipäällikkö Noora Salonen.

Image
Magnifying glass

Faktoja Raide-Jokerista

Omistaja: Helsingin kaupunki
Tilaaja: Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL)
Toimeksianto Sitowiselle: katu-, liikenne-, ympäristö-, melu-, tärinä-, geo-, rata-, tunneli-, silta- ja rakennesuunnittelu, Raide-Jokeri-allianssin viestintäryhmässä hankkeen viestintä, osallistuminen paikkatietopohjaisen tilannekuva-alustan luomiseen, tiedonhallinnan tehtävät ja koulutukset, mallinnukset ja simuloinnit, visualisoinnit ja muut aineistotyöt

Koko hanke lukuina
25 kilometriä pikaraitiotietä, 8 raiteenvaihtopaikkaa, 15 sähkönsyöttöasemaa, 80 uutta tai uusittavaa liikennevaloliittymää, 13 täysin uutta siltaa, 34 pysäkkiparia, 91 000 matkustajaa päivittäin.

Avointa yhteistyötä yli yritysrajojen

Moderni pikaraitiotie poikkeaa pääkaupunkiseudun vanhoista raitioteistä monella tapaa, ja siksi suunnittelijoiden piti pohtia pikaraitiotien periaatetta ihan juuria myöten. – Se teki suunnittelutoimeksiannosta todella laajan, Saarikoski sanoo.

Raide-Jokeri poikkeaa vanhoista raitioteistä monella tapaa. Pikaraitiotien periaatetta pohdittiin juuria myöten yli yritysrajojen.

Juha Saarikoski, projektinjohtaja, HKL

Uusien suunnitteluohjeiden ja -periaatteiden määrittelyssä tehtiin avointa yhteistyötä yli yritysrajojen. – Kaikki asiat on saatu yhdessä sovittua, Saarikoski toteaa. Hänen mielestään onnistumiseen on vaikuttanut ihmisten aito halu työskennellä Raide-Jokerissa. – Olemme oppineet tuntemaan toisemme hyvin ja tietämään, kuka saa mitkäkin ongelmat parhaiten ratkaistua.

Sitowisen Salonen kertoo, että suunnittelijat ovat viettäneet Raide-Jokerissa poikkeuksellisen paljon aikaa työmaalla. – Olemme oppineet suunnittelemaan toteutuskelpoisempia ratkaisuja ja kehittyneet itse samalla, kun olemme kehittäneet koko infra-alaa. Siksi tämä on urallani paras hanke ikinä!

Olemme kehittyneet itse samalla, kun olemme kehittäneet koko infra-alaa. Tämä on urani paras hanke!

Noora Salonen, Sitowise

Uusi raitiotie kulkee keskellä kaupunkia

Sitowisen vastuulla on ollut noin kolmannes ratalinjasta Helsingin ja Espoon rajalta Oulunkylään. Vaativimpia paikkoja ovat olleet Vantaanjoen silta, Patterimäen tunneli ja Huopalahden asema, jossa raitiotie kulkee rautatien alla. Salonen nostaa esiin myös Pitäjänmäentien.

– Vilkkaasti liikennöidyn kadun alla on jo ennestään paljon tekniikkaa, mutta yhdessä tilaajien ja urakoitsijoiden kanssa onnistuimme kehittämään paremmin rakennettavia ratkaisuja ja minimoimaan samalla töiden aiheuttamat liikennehaitat.

Saarikoski pitääkin yhtenä Raide-Jokerin onnistumisista sitä, että työnaikaiset häiriöt ovat pysyneet kohtuullisina. – Väliaikaiset liikennejärjestelyt ovat toimineet hyvin, vaikka työmailla on koko ajan hyvä tekemisen meininki.

Onnistumista osoittaa se, että häiriöt liikenteelle ovat pysyneet kohtuullisina, vaikka työmailla tapahtuu koko ajan.

Juha Saarikoski, projektinjohtaja, HKL

Turvallisuuteen on kiinnitetty paljon huomiota niin rakentamisen kuin käytön aikana. Uusi rata-alue erotetaan pääosin muusta liikenteestä omalle kaistalleen ja liittymät ovat valo-ohjattuja. Jos rata-alueella ajetaan kovaa, koko rata-alue on eroteltu. – Muualla rata sovitetaan katumaisemaan käyttäjille selkeällä ja turvallisella tavalla, Salonen sanoo.

Kaupunkimaisema uudistuu ratikan varrella

Uusi pikaraitiotie yhdistää kehämäisesti useita pääväyliä ja tuo pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen luotettavuutta, täsmällisyyttä ja lisäkapasiteettia. Raide-Jokeri on saanut aikaan myös kaavoitusbuumin, ja uusia asuntoja nousee reitin varrelle.

Saarikosken mielestä näkyvin hyöty kaupunkilaisille on pitkältä matkalta siistiytynyt kaupunkimaisema. – Rakennamme uuden 25 kilometriä pitkän kadun kahden kaupungin läpi, joten samalla uusimme valtavan määrän niin kunnallistekniikkaa kuin pintoja. Se uudistaa kaupunkikuvaa todella laajalla alueella.
 

Tutustu palveluihimme!

Ratasuunnittelu

Sitowise on rautatieliikeneen moniosaaja. Ratasuunnittelun palvelumme kattavat koko hankkeen elinkaaren, esiselvityksistä rakentamissuunnitteluun ja työmaavalvontaan.

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelun asiantuntemuksella varmistamme tehokkaat ja toimivat ratkaisut huomisen tarpeisiin. Liikennesuunnittelu on johtavassa roolissa monialaisissa projekteissa.