Sitowise luotsaa Turun kaupungin Itämerihaasteen rahoittamaa hanketta, jossa Kaarinan lukion ja Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppilaat haastavat kuntiaan asettamaan tavoitteita Saaristomeren luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. 

Sitowisen Sitralle keväällä 2021 tekemä selvitys kuntien ilmasto- ja luontotyöstä osoitti, että moni suomalainen kunta tekee jo hienoa ilmastotyötä, mutta harva panostaa vielä luonnon monimuotoisuuteen, vaikka luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on todellinen ongelma - myös Suomessa.

Vain joka viides kunta on tehnyt luonnon monimuotoisuutta koskevan tavoitteen.

Emma Liljeström, Sitowise

- Selvityksen mukaan kaksi kolmasosaa kunnista on asettanut ilmastotavoitteen, mutta vain joka viides kunta on tehnyt luonnon monimuotoisuutta koskevan tavoitteen, hankkeen projektipäällikkönä toimiva, Sitowisen asiantuntija Emma Liljeström valottaa. 

Saaristomeren monipuolista luontontoa.

Kunnilla on tärkeä rooli luontokadon pysäyttämisessä

Kunnilla on erinomaiset mahdollisuudet vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja tukea omien alueidensa uhanalaisia lajeja sekä katoamassa olevia ekosysteemejä – niin lähimetsissä, vesistöissä kuin vaikkapa hoitamattomilla niityillä ja kaupunkien ratapihoilla.

- Siksi me yhdessä oppilaiden kanssa haastamme kuntia asettamaan tavoitteita Saaristomeren luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, Emma kertoo. 

Tavoitteena on, että kunnat asettavat ja sitoutuvat vähintään yhteen uuteen luonnon monimuotoisuutta koskevaan tavoitteeseen.

Emma Liljeström, Sitowise

Käytännön ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen

Hanke toteutetaan Motivan Nopean kokeilun -mallin mukaisesti. Kokeilulla pyritään muutoksen vauhdittamiseen osallistamalla kuntia ja lukiolaisia yhteisen elinympäristön säilyttämiseksi eri lajeille elinkelpoisena. 

On tärkeää, että nuoret pääsevät osallistumaan vaikuttamistyöhön ja saavat tehdä myös konkreettisia toimia luontokadon pysäyttämiseksi.

Nina Brander, Turun Suomalainen Yhteiskoulu

- Tavoitteena on, että kunnat asettavat ja sitoutuvat vähintään yhteen uuteen Saaristomeren luonnon monimuotoisuutta koskevaan tavoitteeseen ja ottavat sen osaksi luonto- ja ympäristötyötään, Emma jatkaa.

Nuoret mukaan vaikuttamistyöhön

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun luonnontiedelukion biologian ja maantieteen opettajan, Nina Branderin, mukaan Sitowisen hankkeen aihe ja ajoitus on osuva. 

- On tärkeää, että nuoret pääsevät osallistumaan vaikuttamistyöhön ja saavat tehdä myös konkreettisia toimia luontokadon pysäyttämiseksi, toteaa Nina, joka toimii myös STEAM Turku (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) koordinaattorina.   

- Kun opiskelijat saavat osallistua ja haastaa myös kuntiaan mukaan esimerkiksi Saaristomeren suojeluun ja niitty- ja vieraslajitalkoisiin, voi monen silmät aueta siihen, että paljon on tehtävissä ilmastonmuutoksen ja luontokadon ehkäisemiseksi, Nina jatkaa. 

Fiksuja ja vahvistavia luontotoimia

Hankkeen aikana Sitowise järjesti koululuokille työpajoja, joissa perehdyttiin muun muassa luonnon monimuotoisuuteen. 

- Sitowisen Jaakko Kullbergin pitämä luento Öron perhosniityistä ja harjujen soranottoalueiden yllättävästä monimuotoisuudesta oli erittäin mielenkiintoinen, Nina kiittelee.

Lisäksi oppilaat ovat saaneet työpajoissa miettiä fiksuja ja vahvistavia luontotoimia, joiden avulla heidän kotikaupunkinsa voisivat vaalia luonnon monimuotoisuutta.  

Hankkeen paras anti 

Oppilaiden tekemistä ehdotuksista järjestettiin äänestys, jossa valittiin, mitkä ehdotukset oppilaat tulevat esittelemään omien kuntiensa päättäjille hankkeen seuraavassa vaiheessa. 

- Se antaa oppilaille kokemuksen yhteisöllisestä osallistumisesta, jossa jokainen saa äänensä kuuluviin ja jatkoon menevistä ideoista ja ehdotuksista päätökset tehdään yhdessä, demokraattisesti, Nina kiteyttää. 

Ninan mukaan paras anti kaikille osallisille on se, jos opiskelijoiden tekemiä, konkreettisia ehdotuksia huomioidaan kaupungin päätöksenteossa. 

- Tällöin luonto kiittää ja viheralueiden, niittyjen, kukkien ja perhosten määrä sekä luonnon monimuotoisuus lisääntyvät kaupungin alueella, Nina summaa.

Tutustu palveluihimme!

Ekologinen maisemasuunnittelu

Ekologinen maisemasuunnittelu etsii ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Sitowisellä on maan johtavat asiantuntijat työtä edistämässä.

Vastuullisuuspalvelut

Vastuullisuus on edellytys toiminnan menestymiselle, mutta sen toteuttaminen voi olla haastavaa. Asiantuntijamme tekevät vastuullisuudestanne näkyvää.