Hangon kaupungilla on käytössään Louhi Palaute -sovellus, jolla aikaisemmin on käsitelty kaupungin teknisen sektorin alaisia palautteita. Kaupungin muilla toimialoilla on ollut käytössä toisen toimittajan tuottama palautejärjestelmä.

Hangon kaupungin verkkosivu-uudistuksen yhteydessä Louhi Palaute -sovellus otettiin käyttöön myös kaupungin muilla toimialoilla aina liikunta-asioista museotoimintaan.

Digitaaliset palautteenantokanavat tuovat osaltaan asukkaita lähemmäksi kunnan toimintaa ja sen kehittämistä. Kun palautteen antaminen on tehty helpoksi, sitä todennäköisesti tulee myös enemmän - ja näin saadaan asukkaiden osallisuutta kuin myös vuoropuhelua virkamiesten kanssa vahvistettua. Toisaalta myös kunnan työntekijät saavat digikanavien kautta kerättyä matalalla kynnyksellä asukkailta arvokasta tietoa siitä, mikä toimii hyvin ja missä on kehitettävää.

Hangossa Louhi Palautteen käytön laajentamista koko kaupungin käyttöön edelsi iso työ uusien palautekategorioiden käyttöönotossa, uusien käyttäjätunnusten tekemisessä sekä käyttäjien kouluttamisessa uuden palautejärjestelmän saloihin. Kaikki tämä hoitui kuitenkin saumattomasti Hangon kaupungin ja Sitowisen yhteistyönä.

Louhi Palautteessa palaute annetaan menemällä julkiseen www-osoitteeseen, jossa palautetta voi antaa useissa ennalta määritellyissä kategorioissa joko sijaintitiedolla höystettynä tai ilman.

Palautteiden käsittelyprosessi taas toteutetaan vain palautekäsittelijöille suunnatussa intrakarttapalvelussa, josta kaikki vastaukset palautteen antajalle lähetetään. Käsittelijän ei siis tarvitse käyttää omaa sähköpostisovellustaan palauteprosessissa. Kaikki annetut palautteet ja vastaukset jäävät talteen palautejärjestelmän omaan tietokantaan.

Hangon kaupungin tiedottajan Nina Näsäsen kommentit uudistetusta palautejärjestelmästä:

”Meille on tärkeää, että palautteet tulevat yhden ja saman järjestelmän kautta. Tekninen sektori on ollut tyytyväinen Louhi Palaute -sovellukseen, joten päätimme ottaa sen käyttöön koko organisaatiossa. Meille on tärkeää saada kuntalaisilta palautetta, jotta pystymme kehittämään toimintaamme. Ja kun Louhi-järjestelmä mahdollistaa paikkasidonnaisten palautteiden julkaisun, toivon, että kuntalaisetkin ”oppisivat” etsimään vastauksia järjestelmästä. Pitkällä tähtäimellä tämä toivottavasti myös helpottaa meidän henkilöstömme työtä, kun esimerkiksi samasta kadun kuopasta ei tarvitse soittaa kymmeniä puheluita vaan vastaus löytyy jo palautejärjestelmän kautta.”

Hangon kaupungin uudistettuun palautejärjestelmään pääset tutustumaan osoitteessa map.hanko.fi/palaute.

Lisää tietoa kuntien Louhi-palveluista löydät täältä.