Kymenlaakson keskussairaalan (KOKS) laajennus alkoi Kotkassa hankesuunnittelulla vuonna 2014, ja siitä asti Sitowisen asiantuntijat ovat olleet hyvinvointialueen apuna.

– Tehtävänkuvat vaihtuvat, mutta tuttujen henkilöiden kanssa yhteistyö on aina saumatonta, toteaa Kymenlaakson hyvinvointialueen lääkintätekniikan huoltopäällikkö Ville Matilainen.

Sitowisen projektinjohtoon, sähkösuunnittelijoihin ja valvojiin luotettiin myös tilanteessa, jossa noin kolme vuotta käytössä olleen G-osan leikkaussali numero 10 muutettiin kuvantamislaitteiston sisältäväksi hybridisaliksi. Matilaisen mukaan kuvantamismahdollisuus palvelee Kotkassa useita kirurgian aloja. – Esimerkiksi sappi- ja haimatiehyeiden tähystystutkimukset (ERCP) ja selän jäykistysleikkaukset vaativat kuvantamista.

Leikkaussalin tilamuutokset ovat aina erikoistapaus

Sitowisen sähkösuunnittelun johtava asiantuntija ja hankkeen projektinjohtaja Keijo Kuvaja tuntee keskussairaalan 1980-luvulta asti. Hänestä leikkaussaliympäristöä ei voi verrata oikein mihinkään muuhun. – Se on erikoisympäristö, jossa on tietyt puhtaus-, tiiviys- ja sähköturvallisuusvaatimukset.

Hommat hoituivat, vaikka kokonaisuus oli valtava ja täynnä kompastuskiviä.

Ville Matilainen, Kymenlaakson hyvinvointialue

Matilaisesta tilamuutoksen suurimpia haasteita oli huomioida käyttäjien, laitevalmistajan ja urakoitsijoiden reunaehdot. – Onneksi olimme Keijon kanssa valmiiksi samalla aaltopituudella. Hommat hoituivat, vaikka kokonaisuus oli valtava ja täynnä kompastuskiviä.

Laitetoimittaja GE Healthcare Finland Oy:n projektipäällikkö Markku Törrösen mukaan vaikeinta oli mahduttaa kuvantamislaitteisto olemassa olevaan leikkaussaliin, johon tehtiin mahdollisimman vähän muutoksia. – Yleensä tämän mittaluokan laitehankinnat toteutetaan remonttien yhteydessä.

Leikkaussalin seinien vanhat sähkökojeet jouduttiin purkamaan pois uusien lisälyijyelementtien asentamisen takia, mutta ne pyrittiin asentamaan uudelleen vanhoille paikoilleen, jotta voitiin hyödyntää olemassa olevia rasiointeja ja putkituksia.

– Katossa sähkö- ja telejärjestelmien pisteitä jouduttiin siirtämään uusiin paikkoihin, jotta ne olisivat kuvantamislaitteen liikkumisalueen ulkopuolella, kertoo Sitowisen sähkösuunnittelija Kari Maijala. Kuvantamislaitteiston suuren tehon takia UPS-pääkeskukselta vedettiin laitetilaan uusi sähkönsyöttö. – Saimme laitetoimittajalta kuvantamislaitteistosta erittäin hyvät lähtötiedot, ja varmistimme yhdessä, että sähkösuunnitelmat vastaavat kuvantamislaitteiston vaatimuksia.

Kymenlaakson sairaalan leikkaussalin avajaisia vietettiin keväällä.
Leikkaussalin avajaisia vietettiin keväällä 2023.

Uusi kuvantamislaitteisto liikkuu potilaan ympärillä

GE Healthcare Allia IGS 740 OR AutoRight -laitteisto on ensimmäinen uusimman mallin asennus Pohjoismaissa. Törrösen mukaan sen olennaisimpia eroja aikaisempaan malliin on, että kuvauslaitteisto voidaan asentaa Suomessa helposti saatavilla olevalle vinyylipinnalle, jonka paikallinen urakoitsija voi asentaa. – Projekti yksinkertaistuu, kun urakoitsijoita ja erikoistyövaiheita on vähemmän.

Käyttäjien näkökulmasta laitteiston parhaita puolia on kehittynyt työergonomia ja tietojärjestelmien integrointi. Jos potilas on käynyt esimerkiksi magneettikuvauksessa ennen leikkausta, häntä ei tarvitse kuvata leikkaussalissa uudelleen. Kirurgi suunnittelee 3D-kuvien pohjalta mallintamalla toimenpiteet etukäteen. – Se vähentää potilaan saamaa säderasitusta merkittävästi, Törrönen sanoo.

Kirurgien työtä tuetaan myös uudella Dali RGBW -ohjatulla valaistuksella. Se taipuu portaattomasti kahdeksaan eri ohjaustilanteeseen. Valaistuksen värisävy muuttuu hoitavan henkilökunnan tarpeiden mukaan, ja valon väri korostaa esimerkiksi verisuonia.

Kaikki osapuolet sitoutuivat tiukkaan aikatauluun

Vaativa tilamuutos onnistui tiukassa aikataulussa, ja leikkaussali oli pois käytöstä vain ennalta sovitun ajan. Leikkausosaston keskellä sijainnut sali ei häirinnyt myöskään muiden salien käyttöä. Kuvajan mukaan onnistuminen vaati vahvaa sitoutumista kaikilta osapuolilta. – Kaikki sitoutuivat yhteiseen aikatauluun ja venyivät hienosti tarpeen mukaan.

Matilaisen mukaan käyttäjät ovat olleet erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. Laitetoimittaja järjesti henkilöstölle kahden viikon käyttöönottokoulutuksen, joka sisälsi muun muassa simulointiharjoituksia. Se auttoi käyttäjiä toimimaan alusta asti tiiminä. – Onkin ollut hienoa huomata käyttäjien innostus ja flow. Siitä tietää, että toteutimme tilamuutoksen oikein.

Tutustu palveluihimme!

Sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelukohteitamme ovat tyypillisesti toimisto-, liike-, asuin- ja teollisuusrakennukset sekä koulut, sairaalat ja muut julkiset rakennukset. Palvelemme koko Suomessa.