Tamperelainen taloyhtiö toteutti laajan remontin, jonka yhteydessä taloon kohosi kaksi uutta asuinkerrosta. Merkittävä osa remontin kustannuksista saatiin katettua uuden asuinrakennuksen rakennusoikeuden myymisestä saaduilla tuotoilla.

Ikääntyvän taloyhtiön remonteista syntyvät kustannukset voivat aiheuttaa osakkaille harmaita hiuksia, erityisesti jos niitä kasautuu useampia lyhyelle aikavälille. Tämä todettiin myös Tampereella Kullervonkadulla sijaitsevassa As Oy Tammelan Puistokatu 20:ssä.

Kokonaisvaltaisen remontin yhteydessä oli tarkoitus päivittää samalla kertaa julkisivu, uusia ikkunat ja ajantasaistaa kaikki taloyhtiön LVI-järjestelmät. Ratkaisu laajan remontin synnyttämiin kustannuspaineisiin löytyi lopulta lisärakennuksen rakennuttamisesta taloyhtiön myymälle tontille, sekä kerrostalon asuinkerrosten lisäämisestä.

Sitowise oli luotettava kumppani vaativaan projektiin, jonka aikana opimme paljon.

Tarmo Haukiranta, As Oy Tammelan Puistokadun isännöitsijä

Kun laaja muutos olemassa olevaan rakennukseen toteutetaan, vaatii suunnittelu aikaa, sillä tämän mittaluokan projektit sisältävät monia haasteita. Kysymys remontista ja sen rahoittamisesta syntyikin jo vuonna 2007.

– Oli ensisijaisen tärkeää hahmottaa alusta asti taloyhtiön kanssa, mikä heille olisi järkevintä taloudellisesti. SRV:n rakentaman lisärakennuksen ja 74 uuden asunnon rakentamisen kautta taloyhtiö sai pontta remonttiensa toteuttamiseen, kertoo projektissa asiantuntijana ja suunnittelijana toiminut Sitowisen Tampereen alueyksikön johtaja Jouni Huura. Juridisissa asioissa toki tukeuduttiin kokeneen kiinteistöjuristin apuun.

Kerrostalon korottaminen Tampere

Suunnitelmista toteen

Kun remonttikokonaisuutta alettiin suunnitella, Sitowise toimi suunnittelussa kumppanina, tukien taloyhtiön isännöitsijää moniosaisen projektin läpisaattamisessa.

– Olimme projektissa kumppanina ratkaisujen kehittämisessä taloyhtiön tarpeet huomioon ottaen. Pystyimme tarjoamaan tukea niin suunnitteluun kuin itse toteuttajienkin etsimiseen, ja tämän ohella varmistimme, että kaikki palaset pysyvät käsissä koko projektin toteuttamisen ajan, Huura kertoo.

Kehitimme ratkaisut yhdessä taloyhtiön kanssa. Tarjosimme tukea suunnitteluun ja toteuttajien etsimiseen. Varmistimme, että hankkeen palat pysyvät käsissä alusta loppuun. Roolimme tällaisissa hankkeissa on ymmärtää ja ajaa taloyhtiön etua.

Jouni Huura, Sitowise

Tontin lisärakentamisen selvittämiseksi tehtiin vuonna 2014 hankesuunnitelma, jossa esitettiin kolme erilaista vaihtoehtoa. Tämän pohjalta Sitowisen arkkitehtiopiskelija teki päättötyön, jossa laadittiin kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa lisärakentamisen laajuudesta. Päättötyössä nousi esille myös ajatus vanhan asuinrakennuksen korottamisesta. Tämä idea lähtikin lopulta edistymään, kun osoittautui, että remontteihin palkatulla urakoitsijalla oli jo ennestään kokemusta vastaavista projekteista.

Idea vanhan asuinrakennuksen korottamisesta lähti arkkitehtiopiskelijan päättötyöstä. Idea edistyi, kun sopiva urakoitsija löytyi.

Uusia kerroksia jo olemassa olevaan rakennukseen ei rakenneta hetken mielijohteesta. Rakentaminen vaati tarkan selvitystyön monista jo rakennettuun taloon liittyvistä seikoista. Tämän projektin yhteydessä piti muun muassa selvittää, millaiselle maaperälle talo oli rakennettu. Näin varmistettiin, että perustukset ja rakenteet kestävät kahden uuden kerroksen aiheuttamat lisäkuormat. Myös talon rakenteet oli tutkittava tarkasti, jotta pystyttiin huomioimaan tiukentuneet palomääräykset. Selvitykset vaativat aikansa, mutta niiden avulla varmistettiin, että niin kerrosten lisärakentaminen kuin niiden käyttöönottokin tapahtuu sujuvasti ja lain kirjaimen mukaan.

Tampereen kaupunki tukee lisärakentamista

Tampereen kaupunki on kerrostalojen korottamisessa edelläkävijä. Lisäkerroksia on jo rakennettu useisiin keskustassa sijaitseviin taloyhtiöihin. Taustalla on kaupungin pyrkimys tukea keskusta-alueen tiivistämistä.

Ympäristön kannalta on kestävää hyödyntää olemassa olevaa rakennettua ympäristöä, eikä viedä kaivinkonetta koskemattomaan luontoon.

Jouni Huura, Sitowise

Lisäksi Tampere tukee lisärakentamista antamalla lievennyksiä maankäyttökorvausten perimisessä. Vuosikymmenten aikana monet rakennuksia koskevat säädökset ovat muuttuneet, samoin kuin kaupunkilaisten tarpeet. Esimerkiksi autopaikkojen määrästä ollaan tätä nykyä valmiita joustamaan keskustan alueella, jottei liiallisia kustannuksia synny esimerkiksi maanalaisten autotallien louhimisen takia.

Taustalla kaupunkikeskusten tiivistämisessä muun muassa lisärakentamisen keinoin on pyrkimys lisätä asumisen kestävyyttä.

– Kun lisärakentamista kaavaillaan kaupunkeihin, on ympäristön kannalta huomattavasti kestävämpää hyödyntää jo olemassa-olevaa infraa ja rakennettua ympäristöä kuin lähteä kaivinkoneiden kanssa mylläämään koskemattomia metsikköjä. Tähän on myös Tampereella havahduttu, Huura kertoo.

Lisäkerrosten rakentaminen on selkeästi kannattavinta juuri keskusta-alueilla, joissa asuntojen myyntihinnat ovat huomattavasti korkeampia kuin kauempana keskustasta sijaitsevilla alueilla. Tästä johtuen myös urakoitsijat ovat alkaneet kiinnostua lisäkerrosten rakentamisesta. Tammelan puistokadun uusiin kerroksiin syntyvät asunnot myydäänkin ne rakentaneen RJP Rakennus Oy:n toimesta.

Lisäkerrosten rakentaminen on kannattavinta kaupunkien keskustoissa, joissa asuntojen myyntihinnat ovat korkeampia. Tässä kohteessa uudet asukkaat pääsevät nauttimaan näköaloista loppuvuonna 2021.

Remontin on tarkoitus valmistua loppuvuodesta, jolloin uudet asukkaat pääsevät muuttamaan taloon. Samalla he pääsevät nauttimaan näköaloista, jollaisia ei ennen ole taloyhtiössä ollut tarjolla. Taloyhtiössä projektiin oltiin kokonaisuudessaan tyytyväisiä.

–Sitowise oli luotettava kumppani vaativaan projektiin, jonka aikana opimme paljon. Suosittelen muitakin taloyhtiöitä harkitsemaan lisäkerrosten rakentamista esimerkiksi remonttejaan rahoittaakseen, ja samoin myös Tampereen kaupunkikin näyttää näille projekteille vihreää valoa, sanoo As Oy Tammelan Puistokadun isännöitsijä Tarmo Haukiranta.

Suosittelen muitakin taloyhtiöitä harkitsemaan lisäkerrosten rakentamista esimerkiksi remonttejaan rahoittaakseen.

Tarmo Haukiranta, As Oy Tammelan Puistokadun isännöitsijä

Myös taloyhtiön muut asukkaat pääsevät lisärakentamisen johdosta nauttimaan laajamittaisen remontin hedelmistä ilman, että kipukynnys ylittyy niistä syntyvien kulujen osalta.

– Roolimme on ymmärtää ja ajaa taloyhtiön etua. Koska kaikki tällaisissa projekteissa vaadittu osaaminen löytyy meiltä talon sisältä, voimme olla kokonaisvaltainen kumppani taloyhtiöille tämän kokoluokan toteutuksissa. Samalla voimme varmistaa, että koko remonttiprojekti sujuu mahdollisimman mutkattomasti ja taloyhtiön etu toteutuu, Huura summaa.