Vedenalaisen maailman kunto ei ole samalla tavalla nähtävissä kuin muun rakennetun infran, eikä ole itsestäänselvyys, että vedenalaiseen maailmaan tehdään korjaustöitä tai pitkäjänteistä kunnon seuraamista. Tässä Helsingin kaupunki on ollut innovatiivinen edelläkävijä ja halunnut tehdä kattavat tutkimukset rantarakenteisiin.

Helsinki on merellinen kaupunki. Meillä on pitkä rantaviiva ja siten myös paljon erilaisia taitorakenteita, joiden rakenneosia jää piiloon merenpinnan alapuolelle. Esimerkiksi rantamuureja on kymmeniä kilometrejä, jotka paikoin ovat myös vanhoja ja usein myös merkittävällä syväyksellä. Helsingin taitorakenteiden kuntoa on kyllä jo pitkään seurattu systemaattisesti mm. yleistarkastuksin, mutta veden alle jäävien osien osalta ei yleistarkastusten systematiikkaan olla kuntotiedon osalta päästy ennen näitä monikeilaluotauksia, sanoo Eero Sihvonen Helsingin kaupungilta.

Helsingin kaupunki on tehnyt inventointia osissa jo usean vuoden ajan ja tutkimuksia on jatkettu Sitowisen kanssa niin, että kaikki rakenteet saatiin tarkastettua ja tehtyä kuntoarvio. Osissa kohteista historiaa voi olla yli 100 vuoden takaa, jolloin taustatietoja ei tarkasti ole olemassa.

Tarvittaessa vedenalaisia keilauksia voidaan täydentää sukellustarkastuksilla tai erilaisilla ainetta rikkovilla tutkimuksilla.

Markus Suominen, Sitowise

- Helsingin monivaiheinen ja rikas historia merenranta- ja satamakaupunkina tekee tarkastustoiminnasta alueella erityisen mielenkiintoista. Kohteet koostuvat niin historiallisista ranta- ja satamarakenteista kuin moderneista taitorakenteista, toteaa Sitowisen kehityspäällikkö Olli Auer.

Kyseessä oli pitkäjänteinen tarkastusohjelma, jolla saatiin poimittua kriittisimmät korjausta vaativat vesirakenteiden kohdat. Nyt projekti on edennyt siihen vaiheeseen, jossa kaikki tarvittava tieto on olemassa vesirakenteiden kunnosta ja voidaan siirtyä toistuviin tarkastuskierroksiin, joissa vuosittain tarkastetaan tietyt rakenteet.

- Tarvittaessa vedenalaisia keilauksia voidaan täydentää sukellustarkastuksilla tai erilaisilla ainetta rikkovilla tutkimuksilla. Näin saavutetaan syvällisempi ymmärrys rakenteen kunnosta ja samalla saadaan myös kerättyä tarvittavat lähtötiedot korjaussuunnittelua varten, kertoo Sitowisen osastopäällikkö Markus Suominen.

Myös vedenalaisten rakenteiden elinkaaren hallinta on hyvä asia ja sillä saadaan rakenteiden turvallisuuden lisäksi tuotua kustannuksia alas, kun tehdään oikeanaikaisia tutkimuksia. Tähän pystytään tarjoamaan laadukasta ja tehokkaasti tuotettua dataa sekä sen käsittelykykyyn antavia tietoja rakenteiden kunnosta, jotka vaikuttavat suoraan ylläpitokustannuksiin, toiminnan sujuvuuteen ja tulevaisuuden ennakointiin.

Suurkaupunkien laajoissa rantarakenteiden tutkimuksissa löytyy monesti myös sinne kuulumattomia asioita.

- Esimerkiksi veneen raatoja ja kaksi autoa löytyi Helsingissä. Näistä tehdään ilmoitus pelastuslaitokselle ja turvallisuuden vuoksi poistatetaan vedestä. Samalla saadaan ympäristöstä roskaa pois, Suominen toteaa.

Kuva: Kimmo Vainio

Image
ikoni idea

Viisi asiaa, mitä olisi hyvä ottaa huomioon vesirakenteita tutkiessa:

•    Kaikkien rakenteiden kokonaisvaltainen inventointi.
•    Välittömien toimenpiteiden määrittäminen.
•    Tutkimusohjelman laatiminen ja tarpeiden selvitys pidemmällä aikavälillä.
•    Kohdekohtaiset tarkastukset ja ylläpidon kannalta oleelliset toimenpiteet.
•    Kaiken tutkimusaineiston säilyttäminen tulevaisuuden tarpeita ja muutosseurantaa varten.

Tutustu palveluihimme!