Oulun Hartaanselänrannalle 2025 sijoittuvasta Vaakunanrannan asuntomessualueesta rakennetaan korkeatasoinen, kestävän kehityksen mukainen kaupunkiympäristö, joka edistää yhteisöllisyyden syntymistä ja tulevaisuuden digitaalisia palveluja.

Yleissuunnitelman tavoitteena on varmistaa kattavan ja tehokkaan kiinteän valokuituverkon rakentuminen asuntomessualueen tiedossa oleviin tarpeisiin sekä tunnistettuihin tuleviin tarpeisiin. Oulun kaupungin tavoitetila tietoliikenneverkkojen osalta Hartaanselänrannan alueella on, että kaikkiin kiinteistöihin on saatavilla kiinteä valokuituyhteys.

Tulevaisuuden tarpeiden ennakoiminen ja kehityksen mahdollistaminen luovat mahdollisuuksia rakentaa asukkaita palvelevaa kaupunkiympäristöä ja tehostaa kaupungin toimintaa.

Mari Karjalainen, Oulun Asuntomessujen projektikoordinaattori

- Olemme määritelleen tavoitteet Hartaanselänrannan alueen ja asumisen digitaalisille ratkaisuille osana keväällä 2022 valmistunutta asemakaavaa. Syksyllä 2022 julkistettavissa asuntomessualueen tontinluovutusehdoissa määritellään tarkentavia kehitystavoitteita messutonttien hakijoille. Tulevaisuuden tarpeiden ennakoiminen ja kehityksen mahdollistaminen luovat mahdollisuuksia rakentaa asukkaita palvelevaa kaupunkiympäristöä ja tehostaa kaupungin toimintaa, Oulun Asuntomessujen projektikoordinaattori Mari Karjalainen sanoo.

- Tulevaisuuden älykkäät kaupunkiratkaisut eivät synny itsestään, vaan niiden mahdollistaminen vaatii asukastarpeiden ennakoimista ja laaja-alaista ammattitaitoa infran, teknologian ja eri menetelmien kehittymisestä. On ollut hienoa yhdistää Sitowisen eri liiketoiminta-alueiden osaamista katu- ja ulkovalaistussuunnitelusta ja digitaalisten ratkaisujen konsultoinnista sekä datapalvelusta, toteaa Sitowisen asiakkuuspäällikkö Sanna Mäyrä.

Hartaanselänrannan alueelle kaavoitettu asunnot noin 2000 ihmiselle

Oulun kaupunki haluaa Hartaanselänrannan alueelle älykkäitä kaupunkiratkaisuja ja yleisiä tietoliikennetarpeita tukevan passiivi-infran, jonka tarkoituksena on mahdollistaa, suojata ja edesauttaa tietoliikenneverkon rakentumista. Keskeisiä passiivi-infran osia ovat fyysisen infran osat, kuten kaapelinsuojaputket, jatkoskaivot ja kaapelikanavat, jotka mahdollistavat eri tarkoituksiin soveltuvien valokuituverkkojen rakentamisen. Yleissuunnitelmassa muodostetaan erilaisiin tarpeisiin perustuva verkon kokonaistavoitekuva Hartaanselänrannan kattavasta kiinteän verkon passiivi-infrasta.

Älyinfralla on suuri merkitys myös vastuullisen ja kestävän kaupunkikehityksen osalta.

Mikko Mäkipää, Sitowise

Samalla suunnitelmassa pyritään huomioimaan myös teleoperaattorien tarpeet, jotta alueella on tarvetta jälkikäteen tapahtuvalle rakentamiselle mahdollisimman vähän.

- Älykkäällä infralla tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa nykyiset ja tulevat tietoliikennetarpeet huomioidaan jo alueen suunnitteluvaiheessa ja sovitetaan alueen muun infran suunnitelmiin. Älykkään infran avulla pyritään minimoimaan jälkikäteen tapahtuvaa rakentamista ja samalla mahdollistetaan tulevaisuuden älykkään kaupungin ratkaisut ja palvelut asiakkaille. Älyinfralla on siis suuri merkitys myös vastuullisen ja kestävän kaupunkikehityksen osalta, toteaa Sitowisen tietoliikennekonsultti Mikko Mäkipää.

Tulevalle Hartaanselänrannan alueelle on kaavoitettu asunnot noin 2000 ihmiselle. Tavoitteena on toteuttaa tästä määrästä asuntomessuille noin puolet. Hartaanselänrannan rakentaminen jatkuu messujen jälkeen. Yksityisten käyttäjien lisäksi tehokkaita ja luotettavia tietoliikenneyhteyksiä tarvitaan myös yrityksille liiketoiminnan perustarpeisiin.

Kaupungin omat tietoliikenneyhteystarpeet tulevat jatkossa keskittymään ensisijaisesti julkisille alueille, joissa on paljon liikennettä. Yhtäältä tämä tarkoittaa keskeisiä liikenneväyliä, joissa on kiinteitä tarpeita, kuten liikennevalo-ohjausta ja liikenteen hallinnan sekä valvonnan laitteita.  Toisaalta maailman muuttuessa tulevaisuus voi tuoda mukanaan uusia tarpeita, joita ei vielä edes osata kunnolla ennakoida. Tarpeiden pohtimisen ja kokeilujen rinnalla kaupungin keskeisenä kehittämiskohteena on toimintaprosessien uudistaminen digitaalisten palvelujen kehittämisessä ja operoinnissa.

- Älykkäät kaupunkiratkaisut vaatii kaupungilta uudenlaista osaamista ja kaupungilla on monta roolia kustannustehokkaan ja hyvinvoivan kaupungin synnyttämisessä ja mahdollistamisessa.  Jotta uudet palvelut ja käyttötapaukset toteutuvat, pitää kaupungin selvittää kaavoituksesta alkaen uusia tapoja tehdä asioita ja uskallus kokeilla rohkeasti uutta, Karjalainen kertoo.

Älypylväiden avulla mahdollistetaan dataa hyödyntäviä palveluita

Hartaanselänrannan alueelle ollaan suunnittelemassa runsaasti uusia käyttökohteita tulevaisuuden palveluille ja ratkaisuille, joita voidaan hyödyntää asukkaiden ja yritysten arjen helpottamisessa. Käyttökohteita on selvitetty runsaasti asiantuntijatyöpajoissa ja kartoittamalla kuntalaisten tarpeita. Rakentamiseen, asumiseen ja kiertotalouteen liittyvien kohteiden ohella käyttökohteita löytyy myös mm. julkisten kaupunkitilojen ja niiden toiminnan kehittämisessä.

Digitaalisuus voi mahdollistaa tulevaisuudessa myös uudenlaisia elämyksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä.

Mari Karjalainen, Oulun Asuntomessujen projektikoordinaattori

- Luotettavat ja nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat tulevaisuudessa palveluita, joiden avulla lisätään julkisten alueiden ja tapahtumien viihtyisyyttä, turvallisuutta ja reaaliaikaista tilannekuvaa. Digitaalisuus voi mahdollistaa tulevaisuudessa myös uudenlaisia elämyksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä, mikä vastaa asuntomessujen ohella myös Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 tavoitteisiin, Karjalainen kertoo.

Monet suunnitelmista vaativat toteutuakseen nopeita yhteyksiä ja teknisiä ratkaisuja. Yhtenä ratkaisuna on selvitetty muun muassa älypylväitä, joihin voidaan sijoittaa älykaupunkikehitystä tukevia sensoreita sekä esimerkiksi 5G-piensolutukiasemalaitteita. Alueelle on nähty tarpeelliseksi kehittää mm. uudenlaisia turvallisuuspalveluita, älykästä logistiikkaa, jätehuoltoa ja kaupungin kunnossapidon tukemista.

Älypylväät ovat katukuvaan suunniteltuja noin 5-14 m korkeita pylväitä, joiden avulla voidaan tuottaa älykkäitä palveluita ja kerätä dataa älykkään kaupungin erilaisiin ratkaisuihin.

Älypylväitä voidaan varustaa erilaisilla laitteilla, kuten tukiasemilla, valaistuksilla, kameroilla, infonäytöillä ja sää- ja ilmanlaatusensoreilla.

Älypylväiden yhtenä vaihtoehtona hankkeessa selvitettiin älykkäistä valaisimista muodostettavaa verkkoratkaisun soveltuvuutta alueelle. Älykkäät valaisimet välittävät tietoa toistensa välillä langattomasti ja valaisimiin voidaan reitin varrella kytkeä erilaisia käyttötarpeita tukevia laitteita, kuten kameroita tai sensoreita.

- Erilaisia ratkaisuja selvittäessä tärkeintä on tunnistaa käyttötarpeet alueella ja tähän tarvitaan merkittävästi kaupungin näkemystä tulevasta. Ratkaisut ja niiden kautta kaupungit muodostuvat älykkäiksi vasta kun niiden avulla toteutetaan palveluita ja kerättyä tietoa hyödynnetään johtamiseen tai palveluiden parantamiseen. Osa palveluista on toteutettavissa monellakin tavalla, joten lopulliset tarpeet määrittävät lopulta soveltuvimman ja kustannustehokkaimman teknisen ratkaisun, Mäkipää sanoo.

Kuva: Oulun Asuntomessut

Tutustu palveluihimme!

Ulkovalaistussuunnittelu

Parhaimmillaan ulkovalaistus elävöittää kaupunkitiloja pimeän aikaan. Valaistus on tehokas keino vaikuttaa paikan identiteettiin, esteettömyyteen ja koettuun turvallisuuteen.