Etelä-Hervannan uudessa Ehta-yhtenäiskoulussa aloitti opintonsa syksyllä 2023 noin 940 lasta esikoululaisista ysiluokkalaisiin. Tampereen suurin yhtenäiskoulurakennus on mitoitettu noin 1300 koululaiselle ja 160 päiväkotilapselle. Koulu on myös hieno esimerkki arkkitehtuurin ja taiteen saumattomasta yhdistelystä, mikä näkyy muun muassa julkisivun lasitiilitaiteessa.

Koulun lounaispäädyssä on luokkahuoneita neljässä kerroksessa, koillisosassa puolestaan päiväkodin tilat ja hammashoidon yksikkö. Tehokkaasti optimoitu tilankäyttö piti huomioida myös akustiikkasuunnittelussa.

– Eri tilojen akustiikassa mentiin pitkälti alan standardien mukaan, mutta tärkeintä oli luokkahuoneiden ja esimerkiksi kuraattoritilojen äänieristys, toteaa Tampereen Tilapalvelujen hankepäällikkö Panu Hirvonen. Äänieristysvaatimuksia käytiin läpi myös käyttäjien kanssa.

Kokemusta Sitowisen akustiikkasuunnittelijoilla riittää. – Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti ovat yksi noin parista sadasta oppilaitoskohteestamme, toteaa yksikönjohtaja Anttoni Kananen.

Taiteseinät muuttavat akustiikkavaatimuksia

Puheääni ei saa kuulua häiritsevästi luokkien, päiväkodin ryhmähuoneiden ja muiden tilojen välillä. Äänieristyksessä käytettiin 44 desibelin raja-arvoa. – Se takaa, että ääniä pääsee läpi vain sopivasti vaimentuneena, Kananen sanoo.

Joidenkin luokkatilojen välissä on kevyitä taiteseiniä, jotka mahdollistavat monimuotoisen koulutyön. Kanasen mukaan taiteseinien käytettävyys on erinomainen, mutta lattiatasojen toleransseilta vaaditaan paljon. – Pinnan on oltava täysin suora, jotta äänet eivät vuoda taiteseinän alta.

Taiteseinien kohdalla ääniä saakin kuulua läpi enemmän, ja riittävä taso on luokkien välillä 42 desibeliä. Suun terveydenhuollon hoitohuoneissa vaatimustaso on puolestaan korkeampi: samaa tasoa oppilashuollon tilojen kanssa. – 48 desibelin vaatimus varmistaa, ettei keskustelu kuulu tilasta toiseen, Kananen sanoo.

Useita ratkaisuja tilojen äänenvaimennukseen

Akustiikkasuunnittelun kannalta betonirunkoisen koulun haastavin tila oli koulun keskellä sijaitseva atrium portaikkoineen ja kattolyhtyineen. Tilasta toteutettiin huoneakustinen mallinnus.

– Sillä varmistettiin, ettei atriumissa kaiu sen korkeudesta huolimatta, Kananen kertoo. Pintoja peittävä puurimoitus toimii osaltaan ääntä hajottavana ja vaimentavana pintana.

Erityishuomiota vaativat myös musiikkiluokka ja teknisen työn tilat. Ensimmäisen kerroksen musiikkiluokka toteutettiin huone huoneessa -ratkaisuna. Luokan äänieristyksen takaavat atriumin suuntaan kaksoislasiseinät ja -ovet. Teknisen työn tilojen lattiat on irrotettu muusta rakennuksesta.

– Siksi esimerkiksi vasaroinnin äänet eivät pääse siirtymään pöytien kautta lattiaan ja lattian kautta muualle taloon, Kananen selittää. Sisäkatoissa on käytetty viihtymisen takaamiseksi runsaasti äänenvaimennusta. – Loppumittaustemme perusteella ratkaisu on toiminut hyvin.

Hirvosen mielestä Sitowisen akustiikkasuunnittelijoiden toiminta oli aktiivista ja oma-aloitteista, ja suurin osa käyttäjistä on ollut tyytyväisiä lopputulokseen. Vain liikuntasalissa osa käyttäjäryhmistä on ollut harmissaan eri lohkojen väliin valitun kevyen verkon heikosta äänieristyksestä.

– Olennaisinta äänieristys onkin luokkahuoneiden välillä sekä tiloissa, joissa käydään luottamuksellisia keskusteluja, Hirvonen korostaa.

Kananen kehuu yhteistyötä niin Tilapalvelujen edustajien kuin arkkitehdin kanssa. – Hankkeessa oli ilo olla mukana, ja kaikkien asioiden ratkaisu sujui yhdessä positiivisessa hengessä.

Kuva: Tampereen kaupunki

Tutustu akustiikkapalveluihimme!