Väylävirasto solmi kesällä Sitowisen kanssa tiestötietojärjestelmien viisivuotisen ylläpitosopimuksen. Sopimukseen kuuluu Väyläviraston kuuden ydintietojärjestelmän ylläpito, sovelluksien pienkehitys ja tukipalvelut. Ajantasainen tiestödata heijastuu myös tavallisten tienkäyttäjien arkeen muun muassa erilaisten navigointipalvelujen kautta.

Mukana on muun muassa tie- ja katuverkon kansallinen tietojärjestelmä Digiroad, Tierekisteri ja IVAR3, jolla tehdään tiehankkeiden hyöty- ja kustannuslaskelmia. Järjestelmillä hallitaan esimerkiksi omaisuus- ja nimitietoja sekä tuetaan tienpidon suunnittelua.

– Koska mukana on erityyppisiä ja elinkaarensa eri vaiheissa olevia sovelluksia, ylläpito vaatii monipuolista osaamista eri ohjelmistoympäristöistä ja tietojärjestelmistä, toteaa Väyläviraston tiestötietojen asiantuntija Jani Lehenberg.

Suomalainen liikenne siirtyy digiaikaan

Väylävirasto toteutti vuosina 2016–2018 digitalisaatiohankkeen, jolla uudistettiin liikenne- ja liikkumistietojen digitaalista käsittelyä.

– Väylätietoa jalostetaan koko ajan paremmin, mikä heijastuu tiestötiedon hallintaan sekä suunnittelu- ja kunnossapitoprosesseihin, Lehenberg sanoo. Tiestön tarpeenmukaisen kunnossapidon kautta hyödyt näkyvät teiden käyttäjille asti.

Kaikilla tietojärjestelmillämme on yhteys Väyläviraston omaisuudenhallintaan, ja sitä kautta laadukas tietoaineisto leikkaa läheltä ihan tavallista kansalaista.

- tiestötietojen asiantuntija Jani Lehenberg, Väylävirasto

– Kaikilla tietojärjestelmillämme on yhteys Väyläviraston omaisuudenhallintaan, ja sitä kautta laadukas tietoaineisto leikkaa läheltä ihan tavallista kansalaista, Lehenberg toteaa.

Tiestödatalla on paljon muitakin käyttökohteita. Tiedot esimerkiksi liikennemerkeistä välittyvät erilaisten palvelujen kautta navigaatio-, reititys- ja logistiikkaohjelmiin. Lehenbergin mukaan liikenteen digitaalisen alustan kehityksessä onkin otettu Suomessa nyt tärkeitä askelia.

– Paperikartat ovat korvautuneet digitaalisilla tietokannoilla, ja myös automaattiliikenteestä ja erilaisista kuvatulkinnoista on saatu hyviä kokemuksia. Lähivuosina selviää, mitä kaikkea digitaalinen tieto voi tarjota niin erilaisille palveluntarjoajille kuin teiden käyttäjille.

Käyttäjien tarpeisiin reagoidaan nopeasti

Väylävirasto kehittää tietojärjestelmiään koko ajan, jotta väylien kunnosta, käytöstä ja rakentamisesta saadaan ajantasaista tietoa. Tavoitteena on kokonaisarkkitehtuuri.

– Tärkeintä on hallita kokonaiskuvaa, kertoo projektipäällikkö Jaakko Valkonen Sitowisen Smart City -liiketoiminta-alueelta. – Kaikki järjestelmät kommunikoivat keskenään, joten muutos yhteen järjestelmään vaikuttaa myös kaikkiin muihin.

Ylläpitoon kuuluu tietojärjestelmien testausta, jatkokehitystä ja tukipyyntöjen käsittelyä. Ketterästä työskentelykulttuurista on apua.– Olemme tottuneet tekemään töitä itsenäisenä tiiminä ilman raskasta byrokratiaa. Siksi pystymme reagoimaan ongelmatilanteisiin ja käyttäjien tarpeisiin nopeasti, Valkonen sanoo.

Väyläviraston tiestötietojärjestelmät perustuvat pääosin avoimeen lähdekoodiin, ja suurin osa tiedoista on avoimesti kaikkien saatavilla.

– Tiestötiedot palvelevat meidän lisäksemme monia yrityksiä ja viranomaisia, Lehenberg sanoo. Käyttäjien tukipalvelu onkin keskeinen osa ylläpitosopimusta. – Järjestelmät ovat erittäin tärkeitä muun muassa ELY-keskusten tiestötiedon hallinnassa.

Laajaa osaamista liikenteen digiratkaisuista

Väyläviraston ja Sitowisen yhteistyö tiestötiedon digitalisoinnissa on jatkunut jo pitkään.

– Sitowise toimii digioperaattorinamme ja on mukana myös Velho-allianssissa, jonka tavoitteena on korvata muun muassa nykyinen Tierekisteri kattavammalla tiestötietojärjestelmällä, Lehenberg toteaa.

Sitowisen yli kymmenhenkinen sovelluskehitystiimi hallitsee myös erilaiset tiestötietoaineistot.

– Monialaisena toimijana pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tarvittaessa myös liikkumisen suunnittelua ja konsultointia, Valkonen kertoo.