Suomessa vasta joka viides kunta on asettanut luonnon monimuotoisuutta koskevan tavoitteen. Tietoa luontoarvoista ja erityisesti ekologisista verkostoista tarvitaan lisää tavoitteiden määrittelyä ja toimenpiteiden suunnittelua varten. Sitowise auttaa kunnat alkuun luonnon monimuotoisuustyössä. 

Sitra julkaisi 20.5. Sitowiseltä tilaamansa selvityksen kuntien ilmasto- ja luontotyön tilanteesta. Selvityksestä ilmenee, että Suomessa jo kaksi kolmesta kunnasta on asettanut ilmastotavoitteen päästöjen vähentämiseksi. Luontokadon ehkäisemiseksi asetetut luonnon monimuotoisuutta koskevat tavoitteet ovat sen sijaan vielä harvassa ja lumo-työ alkutekijöissään.  

Tässä ensimmäisessä laajemmassa Suomen kuntien luonnon monimuotoisuustyötä käsittelevässä selvityksessä projektipäällikkönä toimineen Sitowisen Sanna Vaalgamaan mukaan kunnilla on yllättävästi hyvin erilaisia lumo-tavoitteita. Vaikka kunnissa on selvityksen mukaan yksittäisiä luontotoimia toteutettu jo pitkään, tietoa luontoarvoista ja erityisesti ekologisista verkostoista tarvitaan tavoitteiden määrittelyä ja toimenpiteiden suunnittelua varten lisää. – Selvitystä tehtäessä kyselyissä ja haastatteluissa ilmeni huutava tarve yhteiselle ohjeistukselle ja tuelle, Sanna kertoo. 

Selvitystä tehtäessä kyselyissä ja haastatteluissa ilmeni huutava tarve yhteiselle ohjeistukselle ja tuelle.

Sanna Vaalgamaa, Sitowise

LuMo-katsaus kunnille 

Sitowise on kehittänyt luonnon monimuotoisuuden katsaus -palvelun tukeakseen kuntia ja niiden alueilla toimivia yrityksiä lumo-työssä. Katsauksen toivotaan helpottavan kuntien  luonnon monimuotoisuustyön tavoitteenasetantaa, suunnittelua ja seurantaa sekä toimivan apuna luonnon monimuotoisuustyöstä viestittäessä. 

LuMo-katsaus on suunnattu erityisesti pienille ja keskisuurille kunnille. Katsauksen avulla kunta pääsee alkuun lumo-työssään. Sitowisen asiantuntijat tukevat mielellään kuntia lumo-työn suunnittelussa ja tavoitteiden asetannassa sekä luonnon monimuotoisuutta edistävien toimien suunnittelussa ja toteutuksessa. 

– Luonnon monimuotoisuuden katsaus tarjoaa kunnille tietopaketin kansainvälisestä ja kansallisesta luonnon monimuotoisuuden työstä, linjauksista ja työn tavoitteista, karttapohjaisen analyysiin kunnan alueella sijaitsevista luontotyypeistä, kattavan indikaattoripaketin luonnon monimuotisuuden tilan ja sen kehityksen arvioimiseksi ja seuraamiseksi sekä ehdotuksia toimenpiteistä, joilla luonnon monimuotoisuutta voidaan ylläpitää ja kehittää, Emma Liljeström Sitowisestä kuvailee LuMo-katsaukseen kuuluvaa monipuolista kokonaisuutta. 

Paitsi että katsaus listaa kunnan luonnon perusominaisuuksia ja suojelutasoa, se auttaa myös tunnistamaan luonnon monimuotoisuuden potentiaalia, johon kannattaa kunnissa panostaa, tarkentaa Jaakko Kullberg Sitowisestä. – Tätä hyödyntämätöntä tai tunnistamatonta potentiaalia löytyy varsinkin väylien varsilta, soranotto- ja kaivosalueilta sekä muilta rakennetuilta alueilta ja jopa teollisuusalueilta. Jopa uhanalaisten lajien suojelua voi toteuttaa myös ihmisen muokkaamassa ympäristössä ja kulttuurikohteissa, ja tehty työ on myös helposti mitattavissa. 

Jopa uhanalaisten lajien suojelua voi toteuttaa myös ihmisen muokkaamassa ympäristössä ja kulttuurikohteissa, ja tehty työ on myös helposti mitattavissa.

Jaakko Kullberg, Sitowise

Hyviä esimerkkejä Jaakon mukaan ovat esimerkiksi pienlentokentät, soranottoalueet, puolustusvoimien alueet, teiden ja rautateiden varret. –  Monet kohteet ovat uhanalaisuuden kohteina jääneet kunnissa tunnistamatta tai viranomaiset ja yritykset eivät ole ymmärtäneet niiden olevan arvokohteita tai sellaisiksi kehitettävissä. 

Lumo-työn kautta kunnan on mahdollista saavuttaa useita hyötyjä: 

  • Lähiluonnon merkitys kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin 
  • Luonnon monimuotoisuustoimet ovat vahvasti kytköksissä ilmastotavoitteisiin ja hiilensidontaan 
  • Luontomatkailu luo työpaikkoja ja edistää kunnan elinkeinotoiminnan kehitystä 
  • Lähiluonto ja luontokohteet lisäävät kunnan houkuttelevuutta 
  • Lähiluonnon ja luontokohteiden hyödyntäminen opetuksessa 
  • EU:n talousarviosta ilmastotoimiin osoitetaan 25 %, josta huomattava osa investoidaan biodiversiteettiin ja luontopohjaisiin ratkaisuihin 

Jutun pääkuva: Lauri Erävuori

Lisätietoja:

Emma Liljeström 
Asiantuntija, projektipäällikkö 
Ympäristövaikutukset ja vastuullisuus 
+358 40 549 7875 
emma.liljestrom@sitowise.com 

Jaakko Kullberg 
Vanhempi asiantuntija 
Ympäristövaikutukset ja vastuullisuus 
+358 50 328 8886 
Jaakko.Kullberg@sitowise.com 

Kunnat avainroolissa ilmastokriisin ja luontokadon ratkaisemisessa

Toukokuussa 2021 julkaistu Sitran tilaama ja Sitowisen toteuttama laaja selvitys tarjoaa näkyvyyttä kuntien ilmasto- ja luontotyön nykytilanteeseen.

Kuva: Jussi Lassila

Kuva perhosesta