Satu Stenforsin työ paloturvallisuussuunnittelijana on useimmiten näkymätöntä. Suunnitteluratkaisut toimivat taustalla ja suojaavat rakennuksia ja niiden käyttäjiä.

Paloturvallisuusalan vastuullisuus kehittyy koko ajan, mikä näkyy muun muassa suunnitteluratkaisuissa ja rakennustuotteissa. Rakennuksen paloturvallisuus suunnitellaan aina kokonaisuutena. – Siksi työmme on periaatteessa samanlaista, olipa rakennuksessa kolme tai kahdeksan kerrosta, paloturvallisuussuunnittelija Satu kertoo. – Toki vaatimukset kasvavat, jos kyseessä on erityisen korkea rakennus tai vaikkapa monimuotoinen kauppakeskus.

Vastuulliset suunnitteluratkaisut perustuvat asetuksiin

Paloturvallisuussuunnittelu on sidoksissa viranomaisohjeisiin ja ympäristöministeriön asetukseen rakennusten paloturvallisuudesta. Niiden kautta peilataan jokaisen kohteen suunnitteluratkaisuja, kuten sprinkleri-, savunpoisto- ja automaattisten paloilmoitinjärjestelmien tarvetta.

– Koulut ja kauppakeskukset kuuluvat paloturvallisuuden näkökulmasta samaan kategoriaan, kokoontumis- ja liiketiloihin. Sen sijaan terveydenhuollon kohteilla on omat vaatimuksensa. Esimerkiksi palo-osastojen koko on pienempi, Satu sanoo.

Paloturvallisuusratkaisujen tavoitteena on varmistaa erilaisten tilojen pitkä käyttöikä ja käyttäjäystävällisyys.

Satu Stenfors, Sitowise

Paloturvallisuusratkaisujen valintaan vaikuttavat myös esimerkiksi kohteen runkomateriaalit, kuten puun tai betonielementtien käyttö. Tavoitteena on varmistaa tilojen pitkä käyttöikä ja käyttäjäystävällisyys. – Lähtökohtana kaikessa suunnittelussa on käyttäjien turvallisuus ja tilaajan esittämät toiveet rakennuksen käytön suhteen.

Tositilanteisiin varaudutaan yhdessä

Kaiken talotekniikan suunnittelussa pyritään huomaamattomuuteen, ja hyvin toimiva tekniikka ei käyttäjille juuri kuulu tai näy. Paloturvallisuussuunnittelussa työ on vieläkin näkymättömämpää. – Työmme jälki jää piiloon, mutta vaikuttaa rakennukseen valittujen rakennustuotteiden ominaisuuksiin.

Paloturvallisuusjärjestelmää ei toivon mukaan käytetä koskaan. Hyvin toimiva tekniikka ei juuri näy eikä kuulu käyttäjälle.

Satu Stenfors, Sitowise

Toisin kuin esimerkiksi päivittäin käytössä olevia sähkö- ja LVI-järjestelmiä, paloturvallisuusjärjestelmiä ei toivon mukaan koskaan käytetä. Silti rakennuksen on oltava paloturvallinen nyt ja aina. Se on suunnittelun lähtökohta. – Kaikille laitteistoille on määritelty määräaikaiset huoltotoimenpiteet ja koekäytöt, joilla kiinteistönhoitajat pitävät yllä paloturvallisuuslaitteiston kuntoa.

Suunnittelussa ei unohdeta myöskään tositilanteita. – Pyrimme helpottamaan pelastushenkilökunnan työskentelyä, esimerkiksi lisäämällä palomieshissin korkeisiin kerrostaloihin, Satu sanoo. Tavallisessa arjessa sama hissi on asukkaiden käytössä. – Suunnittelemme kerrostaloihin myös nostopaikan, johon nostolava-auto voidaan pedata turvallisesti.

Onnistunut lopputulos saavutetaankin Sadun mielestä aina yhteistyössä. Monen eri osa-alueen on toimittava yhdessä. – Eniten mieltäni lämmittää, kun näen valmiin, turvallisen ja kestävän rakennuksen, joka palvelee kohderyhmäänsä tilaajan toivomilla ratkaisuilla.

Kuva
kävelyn ja pyöräilyn edistäminen tähtää kestävään tulevaisuuteen

Lue lisää Tulevaisuus Työpöydälläni -juttuja!

Sitowiseläisten tapa tehdä työtään on vastuullinen ja älykäs. Se on reseptimme kestävämmän tulevaisuu-den rakentamiseksi, ja ainekset sekoitellaan sitowiseläisten työpöydillä. Olemmehan me The Smart City Company.

Tutustu palveluihimme!

Palotekninen suunnittelu

Määräykset, järjestelmät, ratkaisut ja näiden käytännön toimivuuden tuntevat paloalan ammattilaisemme ovat turvallinen kumppani paloturvallisuusratkaisujen suunnitteluun.

Palotekniset turvallisuuspalvelut

Tuotamme ammattitaidolla asiakaskohtaisesti räätälöityjä pa­lo­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sia, teemme palo­tur­vallisuusau­di­toin­teja ja järjestämme pe­las­tus­har­joi­tuksia.