Sitowise styrka inom byggkonstruktioner är helhetslösningar. Vår stora kunskap och långa erfarenhet inom allmänkonstruktion, grundläggning, byggteknik och byggnadskonstruktion kombineras med kompetens inom detaljprojektering av stål-, betong- och trästommar samt geokonstruktioner och geoteknik. Detta gör att vi kan leverera välutvecklade handlingar ner på tillverkningsnivå - från grund till taknock.

Vi startar alla våra projekt tillsammans med dig som kund med noggranna utredningar och jobbar självklart i alla projekteringsskeden inkluderat: 

  • Utredningar
  • Förslags- och programhandlingar
  • Systemhandlingar
  • Bygghandlingar, inklusive tillverkningshandlingar på elementnivå
  • Relationshandlingar

Sitowise erbjuder professionell rådgivning inom områden som:

  • Byggteknik
  • Byggfysik
  • Hållfasthetsberäkningar och analyser
  • Miljö 
  • Fukt

Dessutom har vi kapacitet att konstruera och leverera lastbärande stålkomponenter för byggkonstruktioner. Vårt engagemang sträcker sig över hela processen, och vi strävar efter att erbjuda kompletta och effektiva lösningar för våra kunder.

Betongkonstruktioner 

Vår kompetens inom byggkonstruktioner innefattar avancerade beräkningar och användning av beräkningsmodeller. Vi tar hjälp av flera program för att uppnå optimala resultat i våra analyser.

För normalkrävande beräkningar anser vi att Strusofts statikprogram är lämpliga med hänsyn till både användarvänlighet och resultat. När det gäller komplexa konstruktioner använder vi avancerade FEM-program för att genomföra projekteringen.

Våra erfarna medarbetare specialiserar sig på att utföra analyser inom strukturdynamik och kan även analysera spänningstillstånd i betongkonstruktioner. 

Byggfysik 

Sitowise har experter samt erfarna konstruktörer med bland annat fuktproblematik som specialkompetens. Vi levererar energibalansberäkningar enligt BBR och erbjuder termografering med värmekamera i region Öst. 

Stom- och prefabprojektering 

Sitowise har bred och lång erfarenhet av stom- och prefabprojektering för stål- och betongstommar i alla typer av byggnadskonstruktioner. Vi projekterar samtliga på marknaden förekommande elementtyper – testa oss!Spannet sträcker sig från alltifrån bjälklagselement av betong, till balk- och pelarstommar av limträ eller KL-trä till armeringskorgar för tillverkning. Vårt arbetssätt gör att vi med mycket kort startsträcka kan anpassa leveransen så ett det passar kundens önskemål.

Våra uppdrag sträcker sig från mindre leveransprojekt till stora och avancerade konstruktioner med eller utan  dynamiska laster.  Vi kan även anlitas som tredjepartskontrollant vid stomprojektering tack vare vårt stora kunskapregister.

Vi arbetar uteslutande i 3D-miljö med Tekla Structures eller Impact som bas där vi har egenutvecklade verktyg för att säkerställa effektiv projektering, produktionsförberedelser och handlingar för stommontage. Samtliga handlingar med  hög kvalitet. 

Sitowise projekterar effektiva och kundanpassade lösningar samt utvecklar och optimerar tekniska lösningar för stommontering och elementtillverkning. Vi medverkar aktivt i hela processen tillsammans med kund, från tidiga skisser till dess att stommen är monterad. Vi kan hjälpa våra beställare i tidigt skede med att lösa stomsystem utifrån programhandlingar och utföra offertdimensionering för mängduppskattning. 

Byggkonstruktion

Våra konstruktörer är väl insatta i tillverknings- och monteringsprocessen för både stål- och betongelement inom byggkonstruktioner. Vi är alltid tillgängliga under hela produktionsprocessen från idé till färdig stomme för att följa upp tillverkning och montering samt för utveckling av vår projektering.

Kontakta gärna info-sverige@sitowise.com för frågor om vår verksamhet, kompetens eller för den delen projekt. Vi är bara ett mejl eller samtal bort!.