Bild
sitowise infrastruktuuri

Skyddsrum

Våra certifierade experter inom skyddsrumskonstruktion är redo att bistå er genom varje steg – från konsultation till konkret genomförande. 

Skyddsrum

Vi erbjuder allt från rådgivning till fullständig projektering, vilket säkerställer att ert skyddsrum inte bara möter, utan överträffar, alla standarder. Sitowises expertis sträcker sig även till befintliga byggnader. Våra certifierade skyddsrumssakkunniga är utrustade med den senaste tekniken och kunskapen för att uppgradera och anpassa ditt befintliga utrymme till en modern och säker skyddsplats. Oavsett om det gäller förstärkning av strukturer eller implementering av avancerade säkerhetssystem, är vårt team redo att leverera lösningar som skyddar och bevarar.

Skyddsrumskonstruktion

När Sitowise tar sig an ett projekt för att bygga eller renovera ett skyddsrum, börjar vi med att noggrant definiera dina behov och visioner. Vi analyserar platsens unika egenskaper och alla faktorer som kan influera design och konstruktion. Vårt team av experter utformar sedan en detaljerad plan som inkluderar allt från byggnadens struktur till de installationer som kommer att integreras. Med Sitowise kan du förvänta dig omfattande bygghandlingar, inklusive precisa ritningar och detaljerade rumsbeskrivningar, som speglar både funktionalitet och innovation.

Sitowise är din expertpartner i projektering av skyddsrum. Vi förstår de komplexa regelverken och tillhandahåller den kunskap och erfarenhet som krävs för att du som kund ska känna dig helt trygg. Vårt engagemang innebär en dialog med dig som beställare, samt med leverantörer och myndigheter, för att garantera att ditt skyddsrum uppfyller alla gällande lagkrav.

Samordning för säkerhet: Vi tar hand om koordinationen och vägledningen av de olika yrkesgrupper som är involverade i arbetet med ditt skyddsrum, inklusive rörmokare och elektriker, för att säkerställa att alla myndighetskrav uppfylls.

Kvalificerad och certifierad expertis: Som fastighetsägare kan du behöva stöd från en kvalificerad skyddsrumssakkunnig vid förändringar i ditt skyddsrum. Våra experter är fullt kvalificerade att bistå dig med alla typer av ingrepp, från strukturella förändringar till installationer.

Förebyggande och effektiva lösningar: Vi rekommenderar att du engagerar en kvalificerad sakkunnig tidigt i ditt projekt för att undvika onödiga kostnader. Genom att identifiera potentiella problem i projekteringsfasen kan vi erbjuda mer kostnadseffektiva lösningar.

Sitowise erbjuder en komplett tjänst för kvalificerade skyddsrumssakkunniga, från grundläggande rådgivning till omfattande stöd vid renoveringar och nybyggnationer. Vi garanterar en helhetslösning som uppfyller alla lagkrav, från dokumentation till utförande.