Bild
teollisuus sitowise

Markprojektering

Vi har gedigen erfarenhet inom ledningssamordning, där vi genomför allt från modellering och simulering till visualisering och redovisning. Även riskhantering och arbetsmiljö på byggarbetsplatsen är kompetenser vi erbjuder. 

Markprojektering - Tjänster

 • Samordning i 3D-program, såsom Navisworks
 • Granskning och kollisionskontroller
 • Modellering av ledningar, konstruktioner och schaktmodeller
 • Datasamordning
 • Simulering och visning i VR
 • Inhämtning, inventering och analysering av underlag
 • LSO-ritningar och redovisning
 • Projekteringsanvisningar och säkerhetsavstånd
 • Riskanalyser och BAS-P

Våra markprojektörer genomför allt från inmätning via flygscanning till projektering, beskrivning och granskning

Samtliga aspekter hanteras, med ett kontinuerligt fokus på arbetsmiljö och hållbarhet.

 •  Projektering och modellering av jordlager, förstärkningslager stödmurar mm.
 • Granskning och mängdning av jordschakt, bergschakt, fyllning mm.
 • Beskrivningsarbete
 • Materialskiljande lager
 • Infiltrationsberäkningar
 • Hållfasthetsberäkningar för skred
 • Riskanalyser
 • Hållbar hantering av massor