Vår vision:

Strategy 2025 icon small

REDEFINING SMARTNESS IN CITIES

Att ha ambitionen att vara "thought leader" inom vår bransch innebär att vi behöver sträcka på oss i alla våra uppdrag och att vi i våra kärnområden vill ta ansvaret att definiera, skapa och implementera de förändringar som samhället behöver. Vi lovar att alltid utmana oss själva, och ibland även våra kunder för att kunna bidra till deras framgång nu och i framtiden.

Det är vår uppgift att formulera de frågor som ännu inte är ställda, men som kommer att göra framtiden möjlig.

Allow marketing category cookies and click play to enable YouTube embed.

Strategin bygger på tre gundpelare – innovation, hållbarhet och effektivitet

Det mest innovativa

Vi engagerar och uppmuntrar våra medarbetare och samarbetspartners att skapa smarta lösningar som driver omställningen som sker inom vår bransch.  

Det gör vi genom att skapa en kultur där innovation är ett redskap för problemlösning. Vi är också ett bolag som inte tvekar att nyttja både egna och andras mjukvaror för att tillföra värde. Våra egenutvecklade SaaS-lösningar är skalbara och innovativa delar av leveransen till våra nyckelkunder.

Det mest hållbara

Banar väg för hållbar utveckling.

Att hållbarhet är en av våra strategiska pelare är självklart! Vi har höga ambitioner för våra leveranser till kund och vi ser det som vår uppgift att ge kunden det mest hållbara alternativet i det arbete vi utför. Därför vill vi säkerställa att vår personal vet vilka lösningar som är mest hållbara och att de kan nyttja alla våra specialistmjukvaror på bästa sätt för att realisera dem. Vi har också skapat vårt eget hållbarhetsverktyg för att kunna identifiera potential till förbättringar och fokusera vår insats till var den gör mest nytta. När det gäller vår interna verksamhet så tar vi målen  i vårt CSR-program på allvar: koldioxidneutralitet, jämställdhet, och hållbara affärer.

Det mest effektiva

Vi förbättrar hela tiden sättet vi jobbar på för att kunna erbjuda det bästa värdet till våra kunder.

För oss är det en hederssak att driva vårt arbete effektivt. Det ger våra kunder värden i form av lägre kostnader eller kortare ledtider, men det gör också att vi ständigt hittar nya sätt att skapa värde. Själva inställningen att göra effektivitet till en av pelarna i vår strategi är ett kvitto på att vi menar allvar. Genom att alltid fokusera på projekten och kundernas behov så undviker vi överflödigt och ineffektivt arbete. Vi försöker alltid ha de smartaste arbetssätten och finns det inga färdiga lösningar så utvecklar vi dem.

"Smart" är ett ord med många betydelser. I många fall förväxlas smart med digitalt. För oss innebär smart vår förmåga att ställa den samlade kompetensen och erfarenheten till kundens förfogande på ett sätt som säkerställer kundvärdet. Även för oss är bästa möjliga nyttjande av digital teknik en förutsättning, och vi har en god egen förmåga att skapa det som inte finns och därmed på riktigt kunna utmana status quo. Det är smart att ligga steget före och utmana när det finns behov för det.   

Vi tror att många av de förändringar som är avgörande för framtiden föds i våra städer.    

Men städerna är inte möjliga utan resten av samhället, så även om städerna kan tjäna som en drivbänk för nödvändig utveckling, så implementeras våra lösningar överallt där de behövs.

Vårt syfte:

Strategy 2025 icon small

EMPOWERING PASSIONATE EXPERTS TO SOLVE COMPLEX CHALLENGES

Som ingenjörsföretag är vi inget utan våra medarbetare. Vårt viktigast uppdrag blir därför att inspirera och uppmuntra till att utmana oss själva i problemlösning varje dag.

Kärnan i allt vi gör är kunskapen hos våra medarbetare och det som gör skillnad är deras  engagemang i att alltid leta efter den bästa lösningen. 

Vi skapar lösningar. Det är kundens behov som styr oss i vårt arbete och vårt löfte blir att aldrig ge upp tanken på att skapa värde genom hållbara, innovativa och effektiva lösningar, drivna av vår digitala expertis och våra databaserade lösningar.

Vårt syfte bygger på våra värderingar

Tryck på ikonerna för att läsa mer om våra värdeord!

Image
Value trust
Vi litar på varandra
Alla som jobbar hos oss är individer med olika förmågor men också jämlikar vilket gör oss starka. Vi har modet att dela vår kunskap, men också förtroende nog att kunna delegera ansvaret.
Image
Value client knowledge
Vi förstår våra kunder
Vi ser kunderna som en del av vårt team. Vi förstår deras behov, förhoppningar och förväntningar – och gör alltid vårt bästa för att förverkliga dem.
Image
Value bravery
Vi är modiga
Vi tror på kraften i att utmana och vi har modet att tänka utanför boxen.
Image
Value team play
Vi arbetar som ett team
Varje medarbetare spelar en viktig roll i teamet och bidrar var och en med särskild kunskap till projekten. Vi lämnar aldrig en vän ensam.

Image
Value opennes
Vi är transparenta
Vi delar information och håller en aktiv kommunikation. Vi ser till att alla vet vart vi är på väg och vi undviker inte svåra ämnen.
Strategy 2025 one slider