Bild
sitowise skadeutredningar

Skadeutredningar

Med stor erfarenhet av ombyggnads- och renoveringsprojekt kan vi erbjuda oss att utföra skadeutredningar för såväl nyare som äldre typer av byggnader. Vårt skadeutredningsarbete består bland annat och oftast av skadeinventering och upprättande av rapport med förslag på åtgärdande av aktuell skada inför renovering.  

Vid behov kan Sitowise utöver ovan beskrivning (tjänster?) hjälpa dig vara dig som fastighetsägare och byggherre behjälplig med framtagning av förfrågningsunderlag, upphandling av entreprenör samt byggledning för åtgärdandet av aktuella skador.