Bild
antti elomaa

Plattgrundläggningar

Sitowise har en omfattande kunskap inom plattgrundläggningar, vilket är en viktig inom vårt tjänsteutbud. 

Vår process för plattgrundläggningar inkluderar:

  • Detaljerad projektering av grundläggningar som är anpassade för specifika markförhållanden och byggnadskrav.
  • Administration av fältundersökningar för att säkerställa att alla nödvändiga data samlas in för en korrekt projektering.
  • Utveckling av projekteringsförutsättningar som tar hänsyn till geotekniska och miljömässiga faktorer.
  • Användning av avancerad teknik för att modellera och simulera markbeteenden under olika belastningsförhållanden.
  • Samarbete med andra discipliner för att integrera grundläggningen i den övergripande designen och konstruktionen av projektet.
  • Kvalitetssäkring och riskhantering genom hela projekteringsprocessen för att minimera potentiella problem under byggskedet.

Vårt mål är att leverera grundläggningar som inte bara är tekniskt ljudliga utan också kostnadseffektiva och miljövänliga. 

Genom att kombinera vår tekniska expertis med en djup förståelse för markens egenskaper, kan Sitowise erbjuda en robust grund för ditt byggprojekt.