Bild
sitowise kunnat ja valtio

Stödkonstruktioner

Sitowise har stor erfarenhet av att projektera stödkonstruktioner som är avgörande för många byggprojekts stabilitet och säkerhet. 

Vår expertis inom området innefattar:

  • Stödmurar: Vi designar stödmurar som effektivt motstår jordtryck och andra belastningar, samtidigt som de integreras estetiskt i den omgivande miljön.
  • Grundmurar: Våra grundmurar är konstruerade för att ge en solid bas för byggnader, med beaktande av laster, markförhållanden och byggnadens arkitektur.
  • Mothållande konstruktioner: Vi projekterar en mängd olika konstruktioner som motstår lateral belastning, inklusive men inte begränsat till, jordankare och förankringsväggar.

Vi använder relevanta beräkningsmetoder och materialteknik för att säkerställa att våra konstruktioner inte bara uppfyller de tekniska kraven utan också bidrar till projektets övergripande estetik och funktion. 

Vi strävar efter att skapa stödkonstruktioner som är både funktionella och hållbara, och som står emot tidens prövning.