Bild
tutkimukset ja mittaukset sitowise

Installation

En av våra styrkor är tekniska installationer där vi arbetar med en helhetssyn och samverkar mellan teknikdiscipliner, vilket gör att vi erbjuder smarta, effektiva lösningar.

Valmiissa kohteessa

Installationer inom el- och telesystem

På Sitowise tillhandahåller vi omfattande kompetens av installationer inom el- och telesystem, en teknikdisciplin som är integrerad i majoriteten av dagens infrastruktur. Vi erbjuder system som säkert levererar den nödvändiga kraften och kommunikationskapaciteten.

Digitalisering

Den pågående digitaliseringen ställer höga krav på framtidens infrastruktur. Denna utveckling har gett upphov till konceptet Internet of Things (IoT), och i kombination med elektrifieringen av fordon och transporter kräver den både tillförlitlig kraftmatning och effektiva kommunikationsmöjligheter. Vi på Sitowise formar, dimensionerar och beräknar våra system för att möta kraven från morgondagens teknik och infrastruktur.

Sickla 4