Bild
BIM

BIM-tjänster

Vi skapar kundvärde genom att använda den senaste digitala tekniken och kan på så sett producera tekniska handlingar med hög kvalitet, struktur och kontroll.

På Sitowise skapar vi betydande kundvärde genom att integrera den senaste digitala tekniken i våra processer. Vi producerar tekniska dokument av hög kvalitet, struktur och kontroll med hjälp av Building Information Modeling (BIM).

Genom att samordna de 3D-modeller vi skapar för våra projekt med övriga teknikdiscipliner skapar vi tekniska lösningar med ökad effektivitet. Vår expertis inom BIM eliminerar informationsglapp och ökar tydligheten för alla intressenter i projektet.

Genom att visualisera, kontrollera, simulera och samarbeta kan vi proaktivt undvika problem och leverera långsiktiga, kostnadseffektiva och hållbara lösningar. Detta möjliggör uppfyllandet av höga krav och behov från våra uppdragsgivare med en konsekvent hög kvalitet.

Utöver att integrera BIM i vår egen verksamhet och projekt erbjuder vi vår BIM-leverans för strukturerad och sorterad teknisk information till beställaren. 

BIM-arkitekter och BIM-konsulter på Sitowise 

Våra BIM-arkitekter och BIM-konsulter utgör kärnan i vårt dedikerade team, de har djup kompetens och säkerställer en punktlig leverans av rätt dokument med rätt kvalitet. BIM-arkitekterna har genomgått gedigen utbildning och besitter omfattande erfarenhet inom arkitektur, BIM och projektledning. Deras unika förmåga att se helheten och skapa kreativa, funktionella lösningar är en avgörande faktor för våra framgångsrika projekt.

BIM-konsulterna innehar en bred kompetens inom BIM och projektledning. Deras förmåga att assistera kunder i att implementera BIM i sin verksamhet, genomföra utbildningar och hantera BIM-projekt är en viktig resurs för våra kunder.