Bild
Sammakkokankaan hanke

Geotekniska konstruktioner

Sitowise är en framstående aktör inom geoteknik och erbjuder en omfattande portfölj av tjänster som sträcker sig från tidiga utredningar till färdiga bygghandlingar. 

Geotekniska konstruktioner

Med en djupgående expertis och lång erfarenhet inom geoteknik, är Sitowise väl rustat för att hantera även de mest komplicerade förhållandena. Företagets geotekniker är kända för sin förmåga att bidra med värdefull kunskap genom hela projektets livscykel, från idé till produktion. 

Med en djupgående expertis och lång erfarenhet inom geoteknik, är Sitowise väl rustat för att hantera även de mest komplicerade förhållandena.

Sitowise utför geotekniska undersökningar i olika miljöer, inklusive oprövad mark, stadsmiljö och vatten. Vår expertis sträcker sig över flera områden, inklusive geoteknisk projektering av vägar och byggnader, stabilitets- och sättningsutredningar, samt riskanalyser för grundläggnings- och sprängningsarbeten. 

Sitowises kunskap inom geoteknik är en tillgång för alla typer av bygg- och anläggningsprojekt, och skapar stabila, hållbara och kostnadseffektiva konstruktioner.
Bild
rakennuttaminen projektinjohto
Sitowise tillhandahåller geotekniska konsulttjänser som innebär att analysera och utforma beteendet hos jordmaterial och deras interaktionen med den byggda miljön. Dessa tjänster är väsentliga för att säkerställa stabiliteten och säkerheten i olika typer av byggprojekt.
Bild
turvallisuuskriittisyys kyberturva
Några exempel på vad vi kan erbjuda eller ombesörja inkluderar:
Platsundersökning: Fält- och laboratorietester för att bedöma jord-, berg- och grundvattenförhållanden som förutsättningar för byggprojektering.
Projektering av lämpliga grundläggningar (grunda eller djupa) baserat på jordens och bergets bärförmåga och övriga geotekniska förhållanden.
Bild
Sitowisen asiantuntija toimistolla.