Bild
kiertotalous

Samhällsplanering

Sitowise arbetar med strategisk planering på många nivåer.

På företaget finns planarkitekter som täcker planeringens alla steg och skeden

Från idéutveckling och visioner till antagen detaljplan. Utöver företagets planarkitekter består våra konsulter av stadsplanerare, mark-, va- och vägprojektörer, dagvattenexperter med flera. Med denna kombination av konsulter underlättar vi samhällsutvecklingen på alla nivåer. Vår ambition är alltid att skapa en smidig process för alla intressenter, med utgångspunkt i kundens önskemål.

Samhällsplanering- Ett urval av våra tjänster:

Detaljplanering
Översiktsplanering
Strategisk rådgivning inom stadsutveckling
Skisser, illustrationer till detaljplaner
Stadsarkitekttjänster
Strategisk miljöbedömning – miljöbedömning för planer och program
Projektledning för framtagande av utredningar till detaljplaner
Image
icon-sitowise-cityscape-white