Bild
ilmastonmuutoksen hillintä

Energi och miljö

Vi erbjuder en rad tjänster inom energi och miljö, energieffektivitet, klimatanpassning och miljöcertifiering av byggnader. Vi strävar efter att främja hållbar utveckling och erbjuder expertis inom olika områden för att stödja kundernas behov  och mål. 

Energiberäkningar
Sitowise kan utföra energiberäkningar som en del av våra tjänster. Dessa beräkningar kan omfatta energianalys av byggnader, utvärdering av energieffektivitet och rekommendationer för att minska energiförbrukningen.
Bild
Lapsi leikkii niityllä
Våra experter kan hjälpa kunder att optimera energianvändningen, uppfylla hållbarhetsmål samt höja fastighetsvärdet.
Bild
Asiantuntija työssään
Miljöbyggnadssamordning
Sitowise kan erbjuda miljöbyggnadssamordning, vilket innebär att vi kan hjälpa till med att planera och genomföra certifieringsprocessen för olika miljömärkningssystem för byggnader.
Bild
infracontrol online 1152x741
Dagsljusberäkningar
När det gäller dagsljusberäkningar kan vi också tillhandahålla expertis för att analysera och optimera dagsljusförhållandena i byggnader, vilket är viktigt för både energieffektivitet och användarvänlighet.
Bild
Rakennustyöntekijä katsoo padia.