Bild
Osaamiskuva_Sitowisen_toimistolla_suunnittelija_lres

Beskrivningar

Med vår mångåriga erfarenhet av projektering och utförande kan vi hjälpa byggherren med framtagning av nedan typer av beskrivningar i samband med upprättande av förfrågningsunderlag enligt AB 04 och ABT 06. 

- Administrativa föreskrifter enligt AMA AF och därtill tillhörande upphandlingsdokument. 
- Byggbeskrivning enligt AMA Hus.