Bild
medium_timo-raiski-toimistolla_0.jpg (

Projektledning

Som byggherrens projektledare tar vi ansvar för planering, genomförande och avslut inom uppsatta ramar för tid, kostnad och kvalitet. Vidare representerar vi byggherren i kommunikationen med projektörer, entreprenörer, besiktningsmän, myndigheter, verksamhet och övriga intressenter. Med mångårig erfarenhet inom ny-, till- och ombyggnadsprojekt av mindre och större art, kan vi erbjuda byggherren trygghet, struktur och ett effektivt ledarskap från idé till färdigställd byggnad.

Våra projektledare lägger stor vikt vid att få projektorganisationen att jobba proaktivt och i samverkan mot uppsatta projektmål. 

Sitowise kan erbjuda ett helhetsansvar från ert byggprojekts planerings- till avslutsfas alternativt delansvar för specifika faser av i ert byggprojekt.