Bild
sitowise paikkatieto

Besiktningar

Varje byggprojekt kräver regelbundna besiktningar för att säkerställa att slutresultatet motsvarar det parterna kommit överens om. Sitowise tillhandahåller den expertis som behövs för ett framgångsrikt genomförande.

Entreprenadbesiktningar

Den som låter bygga en fastighet vill givetvis kontrollera att entreprenören byggt det man kommit överens om. Det är då en entreprenadbesiktning behövs - och en certifierad besiktningsman som utför den.

Vi utför i huvudsak entreprenadbesiktningar utförda enligt AB eller ABT. Vid en entreprenadbesiktning undersöker och bedömer man om det färdiga resultatet matchar det som parterna kommit överens om i kontrakt och avtal, samt om man har följt alla byggregler. Det är ett ansvarsfullt jobb som kräver både teknisk och juridisk kompetens.

Sitowise's besiktningspersoner är av Kiwa-Certifierade samt utbildade av SBR och har gedigen erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen. Vid alla besiktningar följer vi SBR:s rutinmanualer noga. Det innebär bästa möjliga kvalitetssäkring och uppföljning. 

Några återkommande besiktningar vi utför är:

Förbesiktning

En förbesiktning innebär att besiktningsmannen besiktigar de delar som är svåra eller omöjliga att komma ut efter det att bygget har färdigställts, det vill säga fel som riskerar att byggas in eller kommer bli svåra att åtgärda senare i entreprenaden. En förbesiktning är inte ett krav men är en fördel att ha som underlag för att reda ut eventuella brister och oklarheter mellan beställare och entreprenör under entreprenadtiden. Vid utförande av en förbesiktning kan man undvika många fel som finns direkt och behöver då inte vänta tills entreprenadtiden är slut.

Slutbesiktning

När ett bygg/installationsprojekt är färdigställt görs en slutbesiktning. Under en slutbesiktning kontrollerar besiktningsmannen att allting har gått rätt till, att entreprenaden är fri från fel och brister, samt att det som avtalats mellan beställare och entreprenör är uppfyllt enligt de kontrakt/avtal som finns. En slutbesiktning görs i enlighet med AB 04 eller ABT 06 av en behörig oberoende besiktningsman.

Garantibesiktning

Även garantibesiktning är en vanligt förekommande form av besiktning. Garantibesiktning innebär att besiktningsmannen kontrollerar att det inte tillkommit några nya fel innan dess att garantitiden har löpet ut, vilket är 2 eller 5 år beroende på vilken entreprenadform entreprenaden avser. Vanligtvis görs en garantibesiktning inom 2 år efter att entreprenaden har blivit godkänd.

Statusbesiktningar

Behöver du en besiktningsman till fastigheten? Våra besiktningsmän är experter på statusbesiktningar.

Du får reda på skicket här och nu och får underlag för att kunna fatta beslut om nästa åtgärd. Våra besiktningsmän kan alla delar av fastigheten. Oavsett om din fråga gäller, teknisk livslängd på VVS, val av material för lagning av putsfasaden, varför det är sprickor i betongen, eller om ni behöver undersöka om er bilbro är tillräcklig hållfast, så kan vi hjälpa er vidare.

Dessutom har vi, förutom våra egna resurser, ett brett nätverk av personer som kan utföra besiktningar inom specialområden. Det innebär att vi nästan alltid kan hjälpa till, oavsett vilken typ av besiktning det rör sig om.

Förutom enskilda besiktningsmän kan vi hjälpa till med hela besiktningsgrupper då det behövs. Det innebär att en av våra besiktningsmän, tillsammans med en administratör, samordnar hela eller delar av besiktningsprocessen.

Anlita en av SBR godkänd eller certifierad besiktningsman för rätt kompetens! Sitowise kunskap är din trygghet!