Bild
tjänster sitowise sverige

Tjänster

Sitowise i Sverige - vi är stolta och självsäkra nog att kalla oss ”The Smart City Company”. För oss innebär det att vi utgår från de områden där vi redan är starka genom de förvärv vi har gjort i Sverige – och vi utvecklar oss vidare utifrån det.

Våra konstruktörer är väl insatta i tillverknings- och monteringsprocessen för både stål- och betongelement inom byggkonstruktioner.
Bild
palvelunosto kuvituskuva satama
En av våra styrkor är tekniska installationer där vi arbetar med en helhetssyn och samverkar mellan teknikdiscipliner, vilket gör att vi erbjuder smarta, effektiva lösningar.
Bild
palvelunosto kuvituskuva niitty
Vår gemensamma infrastruktur är en del av samhällets ryggrad. På Sitowise erbjuder vi tjänster i hela spektrat och genom samtliga projektskeden.
Bild
palvelunosto kuvituskuva graniitti