Bild
Työmaa liikennemerkki.

Bas-P

Byggherre ska för sitt byggprojekt utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P) och en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (Bas-U). 

Vi bistår byggherren i rollen som Bas-P för projekteringar som bedrivs enligt AB 04 och ABT 06, med syfte att samordna projekteringen så att arbetsmiljörisker ej uppstår under bygg- och brukarskedet på grund av planering och projektering. 

I Sitowise uppdrag som Bas-P ingår att under projekteringsskedet samordna arbetsmiljörisker från projektörer, om möjligt entreprenörer och övriga intressenter samt upprätta en arbetsmiljöplan för genomgång med och överlämnande till Bas-U.