Bild
Kerrostalo, taivasta ja lehtipuu

Byggledning

Som byggledare hjälper vi byggherren med att leda utförandeskedet, från första spadtaget till att slutkund tillträder projektet. 

Våra byggledare har många års erfarenhet av att planera, leda och samordna alla delar av byggprocessen. I åtagandet som byggledare kan vi i nära samarbete med byggherren vara behjälpliga bland annat med: 

- Upphandling av entreprenörer utifrån förfrågningsunderlag enligt AB 04 och ABT 06.
- Ledning och protokollförande av byggmöten samt uppföljning av krav med avseende på tid, ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och miljö.    
- Rådgivning avseende entreprenadjuridiska, byggtekniska och administrativa frågor som uppkommer under utförandeskedet. 
- Dialog med Stad och myndighet samt stöd avseende underlag som behöver tillhandahållas aktuella intressenter under utförandeskedets gång.
- Dialog med verksamhet/slutkund under utförandeskedets gång.    
- Upphandling av besiktningsgrupp samt samordning av besiktningar.
- Överlämning till förvaltning.  

Våra byggledare har hög kunskap inom projektering, byggteknik och entreprenadjuridik samt har erfarenhet av olika typer av byggprojekt, såväl ROT- som nybyggnadsprojekt av liten och stor art. Detta ger oss god förståelse för byggprocessen i sin helhet samt möjlighet till en trygg dialog mellan oss, byggherren samt övriga projektdeltagare.