Bild
bro anlaggningskonstruktion.png

Bro- och anläggningskonstruktion

Vi utför bygg- och arbetshandlingar inom byggnadsverk och konstruktioner som:

 • Nybyggnad av bro och brobredning
 • Dammar
 • Kajer
 • Tunnlar och tråg
 • Stödmurar
 • Betongfundament
 • Betongplattor på mark
 • Skyddsbyggnader
 • Pålgrundläggning
 • Analys av temperatursprickor vid gjutning av ny betong
 • Bärighersberäkning

Nybyggnad av bro och brobredning

Broar har alltid varit den mest imponerande byggnadsverk människan har byggt. På grund av sin komplexitet, det krävs mycket kunskap och komplicerande lösningar då varje fall är unik.

Vi har en hög kompetens inom brobyggandet som vi kan erbjuda och en bred erfarenhet med nybygge av betong- och samverkansbroar samt brobreddning.

Dammar

I Sverige finns tusentals av dammar i varierande storlek och ålder. En stor del av dammar tillhör vattenkraftsverksamhet vilket bidrar mycket till vårt samhälle. Dessa konstruktioner är väldigt unika då de bär enorma laster och kräver noggranna lösningar vilket kräver kompetenta specialister.

Kajer

Kajer är en viktig del av Sverige. De möjliggör att ha sjötrafik i Sverige. Det finns olika typer av kaj från pålgrundlagda kaj till spontkaj och däck/platformskaj.

Vi jobbar med både nybyggnad och tillbyggnad av kajer.

Tunnlar och tråg

Tunnel är en fantastisk konstruktion som hjälper trafiken komma förbi hinder och avlastar trafik från städerna.

Vi hjälper dig med dimensionering av tunnlarna och tråg!

Stödmurar

Vill man bygga men jordmassor blir ett hinder? Då behöver man bygga en stödmur. Vi kan hjälpa med att dimensionera stödmurar! Vi har en god kompetens och bred erfarenhet med stödmurar att erbjuda!

Betongfundament

Behövs det ett betongfundament för en industrimaskin, en stolpe, en brygga eller även ett vindkraftverk? Vi hjälper er med det! Vi har en stor erfarenhet och kompetens med platsgjutna betongkonstruktioner.

Betongplattor på mark

Ska du ha en synlig och sprickfri betongplatta eller ska du köra med stora tunga fordon över betongplatta? Kontakta oss! Vi har stor erfarenhet med betongplattor som ska bära tunga laster.

Skyddsbyggnader

Skyddsrum är ett byggnadsverk som har en uppgift att ge skydd åt människor vid olika typer av angrepp, exempelvis krig. Den har en förstärkt konstruktion som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande byggnader.

Vi har en bra kompetens inom skyddsbyggnader.

Pålgrundläggning

På många ställen i Sverige idag är den bästa marken redan bebyggd. Men detta ska inte vara ett hinder för framtida projekt. Är marken så dålig att pålning krävs? Vi utför pålade grunder och grundkonstruktioner.

Analys av temperatursprickor vid gjutning av ny betong

När den färska betongmassan härdar till betong utvecklas värme, hydratationsprocessen är en exoterm reaktion, denna värme kan medföra höga dragspänningar så att betongen spricker.

I AMA Anläggning och betonggjutningar i kategori A är det ett krav på en analys av denna risk för temperatursprickor.

Vi utför analyser samt tar fram arbetsbeskrivningar för att minska dessa risker.

Bärighetsberäkning

Behöver du veta hur mycket last ditt byggnadsverk klarar av?

En bärighetsutredning reder ut detta, i en bärighetsutredning går det att ta hänsyn till skador och dess effekt på byggnadsverket.

Ska en tung transport gå över ditt byggnadsverk? En bärighetsutredning och kontrollberäkning visar om detta är möjligt.