Bild
palvelumuotoillu design ux

Statusbesiktningar

Sitowise erbjuder kunskap och tjänster när det gäller att säkerställa konstruktioners beständighet och funktion över tid. Våra tjänster för statusbesiktningar är utformade för att ge en omfattande översikt av en byggnads eller anläggnings nuvarande skick och för att identifiera områden som kan behöva uppmärksamhet eller åtgärder.

Statusbesiktningar - Sitowise kan bidra med att kontrollera olika konstruktioners beständighet, nulägesanalyser och föreslå åtgärder om så behövs

Beständighetskontroller: Vi utför grundliga beständighetskontroller för att bedöma materialens och konstruktionens förmåga att stå emot yttre påverkan såsom väder, vind och mekanisk belastning. Vi använder de senaste teknikerna och metoderna för att säkerställa att varje konstruktion vi granskar är byggd för att hålla.

Nulägesanalyser: Vår nulägesanalys ger en detaljerad bild av konstruktionens aktuella tillstånd. Vi dokumenterar och analyserar allt från strukturella defekter till isoleringsbrister, vilket ger en klar förståelse för de områden som kräver omedelbar uppmärksamhet eller långsiktiga underhållsplaner.

Åtgärdsförslag: Baserat på våra noggranna analyser, utvecklar vi skräddarsydda åtgärdsförslag. Vi tar hänsyn till både kostnadseffektivitet och byggnadens användning för att föreslå de mest lämpliga och hållbara lösningarna.

Förebyggande Underhåll: För att förlänga konstruktioners livslängd och funktion, betonar vi vikten av förebyggande underhåll. Vi hjälper er att utforma underhållsstrategier som minimerar risken för framtida problem och säkerställer att era byggnader förblir säkra och funktionella.

Rapportering och Uppföljning: Efter varje statusbesiktning tillhandahåller vi en utförlig rapport som sammanfattar våra fynd och rekommendationer. Vi erbjuder också uppföljningstjänster för att se till att föreslagna åtgärder genomförs korrekt och att byggnaden fortsätter att uppfylla alla relevanta standarder och förordningar.