Bild
hiilijalanjäljen laskenta

Konstruktion

Våra konstruktörer är väl insatta i tillverknings- och monteringsprocessen för både stål- och betongelement inom byggkonstruktioner. Vårt fokus är helhetslösningar.  Vi har bred kompetens och erfarenhet inom båda små ombyggnadsprojekt  och stora komplicerade byggnader.

Helsingin Töölö kuvattuna ilmasta Anders Koposen ottamassa kuvassa.

Helhetslösningar

Sitowises styrka inom byggkonstruktioner är helhetslösningar. Vår stora kunskap och långa erfarenhet inom allmänkonstruktion, grundläggning, byggteknik och byggnadskonstruktion kombineras med kompetens inom detaljprojektering av stål-, betong- och trästommar samt geokonstruktioner och geoteknik. 

Våra handlingar

Vi levererar välutvecklade handlingar ner på tillverkningsnivå - från grund till taknock. Vi startar alla våra projekt tillsammans med dig som kund med noggranna utredningar och jobbar självklart i alla projekteringsskeden inkluderat: utredningar, förslags- och programhandlingar, systemhandlingar, bygghandlingar, inklusive tillverkningshandlingar på elementnivå och relationshandlingar.

Osakkeenomistajat