Bild
metsä sitowise paikkatieto

Pålgrundläggningar

Sitowises expertis inom pålgrundläggningar är en kritisk komponent i vår omfattande portfölj av tjänster. 

För att säkerställa en stabil och hållbar grund har vi erfarenhet och kunskap som täcker nedan områden:

  • Pålning till fast botten: Vi projekterar pålade konstruktioner som når ner till fast botten, vilket ger en robust och pålitlig grund för byggnader och infrastruktur.
  • Svävpålning: För områden med mindre stabila markförhållanden erbjuder vi svävpålningstjänster som säkerställer att konstruktionerna står stadigt även på mjukare underlag.
  • Kalkylunderlag: Vi tillhandahåller detaljerade kalkyler som hjälper våra kunder att förstå kostnaderna och ekonomiska aspekterna av pålgrundläggning.
  • Byggnationsunderlag: Vi skapar omfattande byggnationsunderlag som säkerställer att alla aspekter av pålningen genomförs korrekt och effektivt.
  • Helhetslösningar: Vi levererar kompletta lösningar för alla typer av pålunderstödda grundläggningar, från planering och design till genomförande och slutkontroll.