Bild
Sitowisen asiantuntija toimistolla.

Entreprenadbesiktningar

Som besiktningsman kan vi åta oss rollen som huvudbesiktningsman eller besiktningsman Bygg för entreprenadbesiktningar enligt AB 04 och ABT 06. Entreprenadbesiktningarna kan utöver slutbesiktning även innefattas av efter- och garantibesiktningar samt besiktningar av särskild art. 

Sitowise har i rollen som huvudbesiktningsman Bygg, samarbete med besiktningsmän för övriga teknikområden, såsom rör, luft, el, styr och mark.  

Ni kan anlita oss för entreprenadbesiktningar dels uppdelat på fortlöpande besiktning och dels som traditionell besiktning av färdigställd entreprenad.