Varför är Sitowise slogan ”The Smart City Company”?

Vår slogan ”The Smart City Company” avser både vårt arbete och våra arbetsmetoder. För oss är smarthet ett koncept med flera dimensioner. Det står för stark digital kompetens, men framför allt refererar det till våra experters vision om att våga skapa nya och annorlunda lösningar. Enligt uppskattningar kommer upp till 70 procent av världens befolkning att leva i städer 2050. Vårt arbete möjliggör ett bra liv både i städer och utanför dem. Tillsammans bildar vi ett team med fantastiskt kompetenta personer. Hos oss är du alltid i gott sällskap.

Vad gör Sitowise?

Sitowise är en nordisk expert på byggda miljöer med starkt fokus på digitalitet. Vi designar smarta städer och platser där hållbara val utgör en stabil grund för det vardagliga livet. Vi är verksamma inom tre affärsområden: byggnader, infrastruktur och digitala lösningar. Varje dag slår våra 2000 experter sina kloka huvuden ihop för att inom trafik, infrastruktur och byggnader skapa den bästa möjliga miljön för en trygg och bekymmersfri vardag. Vi vill höja ribban för smarthet och hållbarhet, och därför har vi som vision att vara den mest hållbara och ansvarsfulla partnern i arbetet med att utveckla en fungerande livsmiljö. Under de senaste åren har Sitowise upplevt en snabb och lönsam tillväxt, och koncernens nuvarande omsättning är ca 179 miljoner euro. Sitowises huvudkontor ligger i Esbo i Finland och koncernens VD är Heikki Haasmaa.

Sitowise lär vara ett IT-företag. Hur många programmerare har ni?

För närvarande har vi cirka 100 programmerare in-house, främst i Finland.

Vem äger Sitowise?

Sitowise är noterat på Helsingforsbörsen. Du hittar våra större aktieägare här

Inom vilka områden arbetar Sitowise?

Vi är verksamma inom tre affärsområden: byggnader, infrastruktur och digitala lösningar.

I hur många länder arbetar Sitowise?

Sitowise finns i Finland och Sverige. Vi har även kontor i Estland och Lettland, där vi deltar i projekt för både Finland och Sverige.

Vad har Sitowise för värderingar?

Sitowise värderingar är mod, tillit, öppenhet, laganda och kundfokus. Du kan läsa mer om våra värderingar på vår webbsida för Strategi.

Vad har Sitowise för strategi?

Sitowise vision är att vara marknadens mest hållbara och ansvarsfulla partner när det gäller att utveckla ett  samhälle med en bra livsmiljö.

På hur många platser har Sitowise verksamhet i Finland?

Sitowise anser att en stark lokal närvaro är oerhört viktig för att säkerställa goda kundrelationer och smidiga framgångsrika projekt. Vi erbjuder alla våra tjänster i Finland och Sverige och vi är i färd med att skapa ett starkt nätverk mellan regionala kontor. Du hittar aktuell information om våra kontor på vår kontaktsida.

Hur många anställda har Sitowise?

Det är med glädje vi kan säga att antalet anställda på Sitowise växer i en hissnande takt varje år. I början av 2022 var vi över 2000 medarbetare.

Hur klarar sig Sitowise ekonomiskt?

Sitowise tillväxttakt har varit snabb under de senaste åren, men koncernen har lyckats upprätthålla en god lönsamhet. Sitowise har vuxit både organiskt och genom förvärv.

Sitowise vill vara den mest hållbara och pålitliga partnern i sin bransch. Hur uppnås detta i praktiken?

Sitowise uppnår bäst resultat i de projekt där samarbetet med kunder är särskilt betydelsefullt. Målet med Sitowise hållbarhetsarbete är att inkludera hållbarhet- och ansvarsperspektivet i alla interna dialoger och i diskussioner kring våra projekt med kunderna. Dessutom håller vi koll på effekterna av vår egen verksamhet på olika sätt, bland annat med årliga beräkningar av Sitowise-medarbetarnas koldioxidavtryck, och vi vidtar åtgärder för att reducera miljöpåverkan i vår egen verksamhet.

En pålitlig partner är vi genom att kunna säga som det är och även ha kunskapen som krävs för att kunna ge råd om det.

Vilka typer av hållbarhetsindikatorer använder Sitowise?

Sitowise utvecklar ständigt sina hållbarhetsindikatorer- Vi släppte vårt första hållbarhetsprogram 2019 och den första hållbarhetsrapporten 202. I rapporten presenterar vi vår påverkan på flera sätt, bland annat genom affärsområdesspecifika indikatorer för projekt. Utvecklingen av indikatorerna är dock ett pågående arbete. Du kan läsa mer om vår rapportering på vår hållbarhetssida.

Hittade du inte vad du letade efter?

Kontakta oss så återkommer vi med svar på din fråga. 

Uppgifterna, som frågas på denna blankett, används för handläggningen av ditt ärende. Tilläggsuppgifter om dataskyddet.

CAPTCHA
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
* Obligatoriskt fält