Bild
luonnon monimuotoisuus

Skadeutredningar

Med stor erfarenhet av ombyggnads- och renoveringsprojekt kan vi erbjuda oss att utföra skadeutredningar för såväl nyare som äldre typer av byggnader.

Skadeutredningar
Skador och åverkan på konstruktioner som kan påverka eller i vissa fall till och med påverkar bärigheten kan bedömas, hanteras och evalueras av erfarna konstruktörer på Sitowise. Som kund får du ett professionellt bemötande och ett utlåtande som ger dig god grund för fortsatta beslut.
Bild
skadeutredning sitowise
Vårt skadeutredningsarbete består bland annat och oftast av skadeinventering och upprättande av rapport med förslag på åtgärdande av aktuell skada inför renovering.
Bild
sitowise skadeutredningar